Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas valsts simtgades pasākumi Aglonas vidusskolā

Kā visai valstij, tā arī Aglonas vidusskolai, šis gads ir ļoti nozīmīgs – Latvijai 100 gadi. Zem simtgades zīmes noritēja dažādi pasākumi, konkursi, izstādes un radošās darbnīcas.

Novembris bija ļoti darbīgs mēnesis arī skolas bibliotēkā. Apmeklētājiem tika piedāvātas divas tematiskās izstādes “Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums” un “Enciklopēdiskās ziņas par Latviju”. Pamatskolas skolēni piedalījās domnīcā “Kas esi, Latvija?” un interaktīvajās spēlēs, darbojās radošajā darbnīcā.
14. novembrī  1.- 2., 3. – 4., 5.- 8., 9.-12. klašu grupās norisinājās „Vīru spēles”, kur zēni rādīja savu spēku un sportisko garu interesantās stafetēs. Spēles zēniem noorganizēja sporta skolotājs Rihards Spīķis.
15. novembrī savu erudīciju starpnovadu pasākumā „Es mīlu Tevi, Latvija!” demonstrēja mūsu novada skolēni no Aglonas vidusskolas, Grāveru, Šķeltovas un Priežmalas pamatskolām. To organizēja skolotājas  Valentīna Ondzule, Lilija Meldere un Elīna Smirnova.
16. novembrī notika svinīgais pasākums „Ieadīsim simtgadi cimdu rakstos”.
Pasākuma laikā varēja noklausīties vairākas dziesmas un noskatīties dejas Aglonas vidusskolēnu izpildījumā un lepoties par padarīto.
Nepilnus divus gadus notika akcija „Lasīsim Latvijas simtgadei!”. Akcijas pamatdoma – rosināt skolēnus, skolotājus, vecākus, skolas darbiniekus lasīt latviešu autoru prozas darbus, tā iepazīstot Latvijas dabu, cilvēkus un notikumus.
Mēs – skolēni, skolotāji, vecāki, skolas darbinieki un citi grāmatas lasītmīloši cilvēki –  esam izlasījuši 1151 grāmatu. Lasītāju bija daudz. Ar lepnumu jāatzīmē 11. klases skolniece – Sabrīna Jurkjāne, kura šajā periodā viena pati izlasīja 118 grāmatas.
Pasākuma laikā pateicības vārdi tika teikti arī akcijas „Ieadīsim simtgadi cimdu rakstos” dalībniekiem. Lai gan, kā izrādās, tagad adīti cimdi mājās ir diezgan liels retums, tika atnesti un apskatīšanai izstādīti 120 adītu cimdu pāri. Dažādu krāsu, rakstu, lielumu cimdu pāri rotāja skatuvi un zāli pasākuma laikā. Bija cimdi, kas adīti pirms vairāk nekā 20 gadiem, bija tādi, kas adīti pavisam nesen, arī tādi, kas tapuši Latvijas simtgadei par godu.
Ar lielu lepnumu mazie vidusskolas skolēni prezentēja bērnu krāsojamo grāmatiņu „Mana Aglona”, kas tapusi un izdota biedrības „Spēkavots” projekta ietvaros. Grāmatas zīmējumu un teksta autori ir paši skolēni, kuri realizēja un īstenoja projekta vadītājas, skolotājas Vijas Kovaļkovas ideju.
Ar savu iniciatīvu 12. klases skolēni bija noorganizējuši foto konkursu „LV 100”. Viņi paši  bija idejas autori, paši komisijas locekļi un izstādes veidotāji. Labākie foto darbi tika izvietoti apskatei skolas 2. stāvā.
Tāpat 2. stāva koridorā ir apskatāma izstāde „Mans rokraksts Latvijai”, kur ir skatāmi ne vien skolēnu, bet arī skolotāju un skolas darbinieku rokraksti.
2. stāva koridora sienu rotā Latvijas karte, kas sastāv no desmitiem mazu Latviju ar vēlējumu Latvijas dzimšanas dienā un pateicības vārdiem par Latvijā izjusto.
Mēs, vidusskolas kolektīvs, cenšamies darboties un iesaistīties aktivitātēs visi – gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, gan skolas darbinieki. Liels prieks, ka, dzirdot par mūsu aktivitātēm, mums piebiedrojas arī tuvējo māju iedzīvotāji, vai vienkārši labi draugi.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas vidusskolas direktora vietnieks audzināšanas darbā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv