Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Latvijas valsts svētku nedēļa Aglonas vidusskolā

Skaista mana tēvu zeme
Par visām zemītēm:
Augsti kalni, plaši lauki,
Zilis jūras ūdentiņš.

Latvijas valsts svētku nedēļa Aglonas vidusskolā noritēja spraigi – ar dažādām aktivitātēm -  konkursiem, spēlēm, tirdziņu, svētku koncertu.

Nedēļa sākās ar Mārtiņdienas kārumtirgu, kur sākumskolas skolēni ar saviem vecākiem rādīja radošumu  un kulināro talantu, ko varēja novērtēt, iegādāties un izgaršot gan  skolēni, gan skolotāji, gan vecāki.
Dienas otrajā pusē sākumskolas puikas savu spēku un atraktivitāti demonstrēja “Vīru spēlēs.”
Otrdien vidusskolas  9. – 12. klašu skolēni tikai aicināti uz tikšanos ar Zemessardzes pārstāvjiem, kuri klātesošos ne tikai iepazīstināja ar zemessargu ikdienu, bet arī demonstrēja un ļāva pašiem skolēniem apskatīt un paturēt rokās dažādus ieročus un militāro ekipējumu.
Tajā pat dienā vidusskolā  norisinājās erudītkonkurss 9. – 12. klasēm “Latvijas armijai 100”, kurā  piedalīties tika aicinātas komandas no novada skolām. Aicinājumam atsaucās komanda no Aglonas Katoļu ģimnāzijas.

13. novembrī konkursa “Zini vai mini” jautājumu labirintus “izstaigāja“ sākumskolas skolēnu komandas no Aglonas vidusskolas, Aglonas Katoļu ģimnāzijas un Priežmalas pamatskolas.
Nedēļas gaitā vidusskolas 5. – 12. klašu skolēni  ar “100 vārdiem Latvijai” “izrotāja” valodu koku.
Bibliotēkā visu nedēļu skolēni tika aicināti izspēlēt spēli “Ko Tu zini par Latviju?”; 4. klase piedalījās radošajā darbnīcā “Braucam Latviju lūkoties”.

15. novembrī notika svinīgais koncerts “Es mīlu Tevi, Latvija!”. Šogad, Latvijai par godu, mēs izvēlējāmies dziedāt dziesmas ar Imanta Kalniņa mūziku no latviešu kinofilmām, pasaku filmām, teātru izrādēm un multiplikācijas filmām. Tādējādi, skolēni varēja kaut nedaudz ieskatīties Latvijas kultūras arhīvos un papildināt savu zināšanu krājumus.
Koncerta sagatavošanā piedalījās viss vidusskolas kolektīvs – gan skolēni, gan skolotāji.
Paldies visiem Aglonas vidusskolas  skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku “Tēvzemes nedēļas” pasākumu norises laikā. Paldies Aglonas Katoļu ģimnāzijas un Priežmalas pamatskolas skolēniem un skolotājiem par sadarbību.
Jau pavisam drīz degsim pirmo sveci Adventa vainagā. Gribas novēlēt visiem -  gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, gan mūsu draugiem citās novada skolās:

„Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli.
Un tici –
tas ir Tavā varā nest gaismu,
Kā to sveces dara…”
/S.Vasiļevska/

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, direktora vietnieks audzināšanas un ārpusstundu darbā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv