Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lauksaimnieki paraksta memorandu, lai apvienotos kopīgai cīņai par taisnīgiem tiešmaksājumiem

5.janvārī Siguldā notika Baltijas valstu lauksaimnieku NVO tikšanās, kurā tikās visas Latvijas un Igaunijas, kā arī trīs no četrām Lietuvas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas ir COPA/COGECA dalīborganizācijas. No Latvijas piedalījās COPA/COGECA  dalīborganizāciju- Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA), Zemnieku saeima (ZSA), Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (LSA) un Latvijas Zemnieku federācija (LZF)- deleģētie pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunāta līdzšinējā sadarbība un kopīgi paveiktie darbi, kas saistīti ar Kopējās Lauksaimniecības Politikas reformu. Baltijas valstu pārstāvji dalījās pieredzē par pozitīviem un veiksmīgiem piemēriem, pārrunāja un analizēja turpmāko sadarbības modeli.

Aija Balode, LOSP valdes locekle: “Šī bija nozīmīga visu trīs Baltijas valstu tikšanās, kuras laikā svarīgu informāciju pauda Eiropas Parlamenta deputāts Budžeta jautājumos Ivars Godmanis, paskaidrojot aprēķinu metodes un iespējamos riskus tiešo maksājumu aspektā, gan Eiropas lauksaimniecības fondā lauksaimniecības attīstībai gan Kohēzijas fondā.  Baltijas valstu tikšanās mērķis bija nosacījumu izrunāšana par sadarbības priekšlikumiem un reālu kopīgo visu trīs Baltijas valstu  darbību, kā rezultātā panākt tiešmaksājumu paaugstinājumu no 2014.gada. Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās un katrā valstī tika nozīmēts koordinators, lai tiktu nodrošināta informācijas koordinēta apmaiņa. Tāpat tikšanās laikā tika nolemts, ka līdz 20.janvārim tiks saskaņota kopīgā Baltijas valstu deklarācija, ko 20.janvārī Berlīnē  Zaļās nedēļas ietvaros parakstīs visu Baltijas valstu zemkopības ministri un lauksaimnieku organizācijas.”

Armands Krauze, LOSP valdes loceklis:” Vissvarīgākais, ka lauksaimnieku organizācijas nolēma nominēt konkrētus cilvēkus ar konkrētām pilnvarām, vienotam darbam, kuri turpmāk strādātu, lai aizstāvētu Baltijas lauksaimnieku intereses. Turpmāk Latvijas, Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tiksies regulāri, saskaņos savas darbības un šādā veidā mēs panāksim labākus rezultātus tiešmaksājumu izlīdzināšanai.  ”

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece: “Katrai Baltijas valstij atsevišķi resursi ir mazi, tādēļ divtik liela uzmanība jāpievērš tam, cik efektīvi tie tiek izmantoti. Šīs kopīgās tikšanās laikā panāktā vienošanās ar Lietuvas un Igaunijas lauksaimnieku organizācijām par koordinētu informācijas plūsmu,  konkrētiem katras valsts pārstāvjiem darbam ar Briseli un regulāru tikšanās grafiku ir būtisks solis, lai cīņu par Eiropas Savienības tiešmaksājumiem vērstu mums labvēlīgā virzienā.”

Nora Lapiņa, ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs: “Baltijas valstu lauksaimnieku tikšanās galvenais mērķis bija vienoties par turpmāko sadarbību – vai uz kopīgo mērķi par taisnīgu tiešmaksājumu nodrošinājumu visiem ES lauksaimniekiem mēs, visas Baltijas valstis, ejam kopā vai katrs tomēr atsevišķi. Pēc garām diskusijām un viedokļu apmaiņas 11 lauksaimnieku organizāciju pārstāvji parakstīja Saprašanās memorandu, kas kalpos par pamatu, lai nākamreiz tiktos februārī jau citā valstī, Igaunijā, un konkrētāk runātu par darāmajiem darbiem, nepieciešamajiem resursiem un diskutētu par KLP pozīciju.”

Pasākums organizēts Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.                                                                

Kontaktinformācija:

Nora Lapiņa
ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojs
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
+371 29250105
+371 67027022