Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lauksaimnieki saņem informatīvas vēstules par zaļināšanas prasībām

  Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Šīs prasības attiecas uz lauksaimniekiem, kuri apsaimnieko vairāk nekā 10 ha aramzemes. Lai informētu par gaidāmajām izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos Lauku atbalsta dienests šiem lauksaimniekiem ir izsūtījis informatīvas vēstules.

Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – Vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu.
2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv no:

-kultūraugu dažādošanas;
-ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;
-esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ Lauku atbalsta dienests aicina pievērst uzmanību zaļināšanas prasībām, lai veicot ziemāju sēju saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru, kas jāievēro jau 2015. gadā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Klientu apkalpošanas daļa, tālrunis: 67095000
Platību maksājumu daļa, tālrunis: 67027850

Avots: Lauku atbalsta dienests

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv