Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LEADER ass atbalsta pasākumi, ieviešanas kārtība un raksturīgākās kļūdas Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” aicina 13.aprīlī   apmeklēt  semināru, kas tiks rīkots Aglonas  Kultūras centra zālē plkst.10.00

Semināra darba kārtība:

Tēma Lektors
LEADER ass pasākumi Preiļu rajona partnerības darbības teritorijā

Vietējās rīcības grupas darbības stratēģija 2009.-2013.gadam un Rīcības plāns, vērtēšanas kritēriji.

LEADER ass pasākumu atbalsta iespējas un nosacījumi NVO sektoram, pašvaldībām, komersantiem.

Raksturīgākās kļūdas projektu iesniegumos.

Biedrības „Preiļu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Valija Vaivode.
LEADER projekta iesnieguma sagatavošana

Prasības LEADER projekta iesnieguma izstrādei saskaņā ar 31.01.2009. MK noteikumiem Nr.33

Atbalstāmās izmaksas un to apliecinošie dokumenti.

Prasības projekta ieviešanas laikā, gala atskaites sagatavošana

Biedrības „Preiļu rajona partnerība” finanšu vadītāja Marija Švābe
Jautājumi, diskusijas, konsultācijas.