Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

LEADER projektu konkursa seminārs par projekta veidlapu aizpildīšanu

1. februārī biedrība „Krāslavas rajona partnerība” organizē semināru LEADER projektu pretendentiem par projekta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un aizpildīšanu.

Semināra norises datums, laiks un vieta: 2017. gada 1. februārī pulksten 11:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē).
DARBA KĀRTĪBA
10:45 – 11:00 Reģistrācija
11:00 – 12:00 Projekta iesnieguma (MK 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.590 1. un 2. pielikums) aizpildīšanas nosacījumi
12:00 – 12:30 Pavaddokumentu un veidlapu sagatavošana
12:30 – 13:00 Jautājumi un atbildes

Atklāts projektu konkurss izsludināts uz Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020. gadam šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”;
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”;
2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;
2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” kontaktinfomācija:
Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr. 25608232
Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753
Mājas lapa: www.kraslavaspartneriba.lv

Avots: Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv