Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lēmums par Aglonas novada apbalvojumiem “Gada balva” un “Gada cilvēks” ir pieņemts

 Aglonas novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts lēmums par apbalvojumiem “Gada balva” un “Aglonas novada Gada cilvēks”.
Nominācijā “Aglonas novada Gada cilvēks” – aglonietis Valdis Tumovs – par sešu gadu garumā veikto darbu Aglonas vārda popularizēšanā, lielu personīgo ieguldījumu veidojot 2.pasaules kara ekspozīciju (muzeju).

Nominācijā “Izglītība”Daniels Krimans, Aglonas vidusskolas 12. klases skolēns – par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu valsts un starptautiskajās olimpiādēs.

Nominācijā “Kultūra”Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, kora “ASSUMPTA” vadītāja – par lieliem panākumiem novada kultūras dzīves attīstībā, Aglonas vārda popularizēšanu pasaulē.

Nominācijā “Sports”Vladimirs Afanasjevs, Šķeltovas pagasta sporta organizators – par sporta dzīves attīstību, par sportiska un veselīga dzīves veida popularizēšanu jauniešu vidū pagastā un novadā kopumā.

Nominācijā “Tautsaimniecība”Rimma Romanova, z/s “Pakalni” Kastuļinas pagastā – par novada lauksaimniecības attīstību, darba vietu nodrošināšanu pagasta iedzīvotājiem.

Nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe”Skaidrīte Valaine, “Aglonas doktorāta” ģimenes ārsts – par profesionalitāti savā darbā, par atsaucību un uzmanīgu attieksmi pret pacientiem.

Nominācijā “Sabiedriskā darbība” - Vija Kudiņa, Aglonas Maizes muzeja vadītāja – par ilggadēju darbu pie latviešu un latgaliešu tautu tradīciju izkopšanas, par atraktīvu un izglītojošu ekskursiju vadīšanu muzejā, par Aglonas novada pārstāvēšanu valsts un starptautiska mēroga pasākumos.

 Apbalvošana notiks Latvijas Proklamēšanas dienas svētku pasākumā 2014. gada 18. novembrī plkst. 14.00 Aglonas novada Kultūras centrā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv