Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Lepojamies ar Valsts konkursa Dziedāšanā II kārtas rezultātiem

Ar atzinīgu skolotāju un audzēkņu darba novērtējumu ir iesācies mūsu skolas 25. mācību gada otrais pusgads. Audzēkņi ir piedalījušies vairākos konkursos un parādījuši labus rezultātus. 12. janvārī St. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā notika Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss.

AB Kora skolu konkursā pārstāvēja vokālais duets Meldra Kirsanova un Patrīcija Reščenko. Meitenes ieguva II vietu F grupā. Paldies meiteņu skolotājai Irēnai Ļeonovai un koncertmeistarei Jacintai Ciganovičai.

2016./17. mācību gadā Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizē Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika – Kora klase” audzēkņu Valsts konkursu. Konkursa mērķis ir attīstīt profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru dziedāšanā, apzināt profesionālās mūzikas izglītības attīstības vajadzības un iespējas izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase, sekmēt radošu mācību procesu izglītības iestādēs, kā arī pārraudzīt profesionālās mūzikas izglītības kvalitāti – mācību darba procesu, izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu darba rezultātus.

Audzēkņi iedalīti 10 vecuma grupās. Katram dalībniekam jāsagatavo divas dziesmas – vienu latviešu tautas dziesmu bez pavadījuma. Jaunāko vecuma grupu audzēkņiem konkursā jāizpilda viena latviešu tautasdziesma a cappella un viena latviešu komponista oriģināldziesma ar pavadījumu. Savukārt vecāko grupu audzēkņiem konkursā jāizpilda viena latviešu tautasdziesma a cappella un viena latviešu vai ārzemju komponista oriģināldziesma ar pavadījumu.

Konkurss notiek trijās kārtās: I kārta notiek skolā, tajā jāpiedalās visiem 2. – 8. klašu audzēkņiem. AB Kora skolā tas notika decembrī. Labākie 13 audzēkņi tika izvirzīti uz konkursa II kārtu. Konkurss notika 25. janvārī St. Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā Piedalījās 65 audzēkņi no 9 Daugavpils reģiona mūzikas skolām (Daugavpils, Aglonas, Jēkabpils un Aknīstes, Preiļu, Ilūkstes, Špoģu, Viesītes, Pļaviņu un Kokneses). Mūsu audzēkņi uzstājās ļoti pārliecinoši – par to liecina rezultāti – Annija Leikuma, Artūrs Grigulis, Armīns Prusaks ieguva1. vietu. Audzēkņu skolotāja ir Iveta Soldāne. Liene Valaine, Dmitrijs Jankovskis (skolotāja Irēna Ļeonova), Katrīna Valaine, Sandis Girss (skolotāja Iveta Soldāne) ieguva otro vietu. Alberts Stremjanovs (skolotāja Irēna Ļeonova), Aksels Kirsanovs (skolotāja Iveta Soldāne) ieguva 3. vietu. Megija Lukjanoviča (sk. Iveta Soldāne), Dagnija Poļakeviča, Aiga Kroiče  (skolotāja  Irēna Ļeonova) saņēma Atzinību. Pirmās vietas ieguvēji – Annija Leikuma, Artūrs Grigulis, Armīns Prusaks ir izvirzīti uz Valsts konkursa III kārtu Rīgā. Novēlēsim nezaudēt balss skanīgumu un drosmi, sacenšoties ar talantīgākajiem Kora klašu dziedātājiem no visas Latvijas. Paldies par lielo darbu skolotājām.

1. februārī audzēknes Meldra Kirsanova piedalījās mūzikas skolu audzēkņu konkursā Vispārējās klavierēs Lielvārdē. Meiteņu skolotājas ir Antoņina Mihailova un Jacinta Ciganoviča. Arī šeit spēcīgā sacensībā ar Rīgas un Pierīgas mūzikas skolu audzēkņiem ir gūti labi rezultāti – Meldrai iegūta II vieta, Dagnijai -Diploms par piedalīšanos. Apsveicam! Paldies skolotājām.

2. mācību pusgadā Kora skolas saimei būs daudz skaistu notikumu – 25. gadu jubilejas pasākumi, II Jauno ērģelnieku festivāls EŅĢEĻU STABULES, XIV Jauno vokālistu konkurss DZIEDU DIEVMĀTEI. Prieks, par paveikto. Bravo  skolotāju milzīgajam darbam, laureātiem un laureātu vecāku atbalstam!

 

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, Aglonas bazilikas Kora skolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv