Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Līdz 22. aprīlim var pieteikties darbam 15 vēlēšanu iecirkņu komisijās

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija informē, ka no 15. marta līdz 22. aprīlim notiek Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām, kas paredzētas šā gada 5. jūnijā.

Jaunajā administratīvajā teritorijā darbosies 15 vēlēšanu iecirkņi, divi no tiem Preiļu pilsētā (skat. https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni#local-31) .

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums iesniedzams Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu domēs un pagastu pārvaldēs, aizlīmētās aploksnēs ar norādi „Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijai”, vai elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz  e-pastu:  preili_nvk@inbox.lv.

Aglonas novadā

Aglonas novada dome Klientu apkalpošanas centrs  Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. 65324573, 28362433, 66954801.

Preiļu novadā

Aizkalnes pagasta pārvaldē , Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305, tālr. 29434872;
Pelēču pagasta pārvaldē, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr. 28615900;
Saunas pagasta pārvaldē, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323, tālr. 20217079;
Preiļu novada domē,  1.stāvs, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301, tālr. 65322766.

Riebiņu novadā

Riebiņu pagasta teritoriālā pārvaldē, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads,LV-5326 (10. kabinets, 1. stāvs), tālr. 65324641;
Rušonas pagasta teritoriālā pārvaldē, Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, tālr. 65326103;
Galēnu teritoriālā pārvaldē, Liepu iela 1, Galēnu pag., Riebiņu novads, LV-5311, tālr. 65329003, 65329001;
Stabulnieku pagasta teritoriālā pārvaldē, Skolas iela 3, Stabulnieku pag., Riebiņu novads, LV-5333, 65326500;
Silajāņu pagasta teritoriālā pārvaldē, Miera iela 1, Silajāņu pag., Riebiņu novads, LV-5330, tālr. 26480852;
Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvaldē, Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pag., Riebiņu novads, LV-5331, tālr. 65326202.

Vārkavas novadā

Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, LV 5337 tālr.  28239044;
Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV – 5325, tālr. 28449248;
Vārkavas novada domē, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335, tālr.28239646.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikums pieejams  Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas.

Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021

Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021

Avots: Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
Tālr. 29443794, 26598727

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv