Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Līdz Latvijas simtgadei ar LMT atbalstu plānots īstenot piecus projektus Aglonas novadam

Ceturtdien, 11.maijā, paziņojot piecus uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, Aglonas novadā noslēdzās “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkurss “LMT Latvijai”. Līdz Latvijas simtgadei tiks labiekārtota Aglonas vidusskolas bibliotēka, sociālās aprūpes centram iegādāts nūjošanas inventārs, sniegts atbalsts tautas velosporta svētkiem “Ar veļiku pa Aglyunu 2017” un atpūtas kompleksā “Aglonas Alpi” izveidots tirgus laukums. Lielāko atsaucību iedzīvotāju balsojumā guva iecere iegādāties pianīnu Aglonas bazilikas Kora skolai.

Lai klātienē svinīgi apbalvotu finālistus un paziņotu uzvarētājus, konkursa noslēguma pasākumā Aglonas Kultūras centrā kopā ar Aglonas novada domes priekšsēdētāju Helēnu Streiķi viesojās LMT Viceprezidente administratīvi juridiskos jautājumos un valdes locekle Laura Keršule, kā arī LMT Biznesa klientu centra “Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.

“Man kā sirdī latgalietei ir liels lepnums, ka Aglonas novadā visi iesniegtie projekti tika nodoti iedzīvotāju vērtēšanai otrajā kārtā. Tas, ka bijāt aktīvi, enerģiski un ieinteresēti, apstiprina, ka Latgales cilvēki ir strādāt un attīstīties griboši. Gandarījums, ka LMT kā Latvijas uzņēmums var būt līdzās iedzīvotājiem nozīmīgu ieceru realizēšanā, jo īpaši sniedzot atbalstu, lai kopīgi gatavotos Latvijas simtgadei. Priecājamies par ikvienu, kurš ir apņēmības pilns domāt un darīt savas valsts attīstībai un viedvalsts stiprināšanai. Paldies katram, kurš uzdrošinājās pieteikt savu ideju konkursam “LMT Latvijai”, iedrošināja un atbalstīja līdzcilvēkus! Veiksmi un enerģiju projektu pabeigšanā līdz Latvijas simtgadei,” vēl LMT Viceprezidente administratīvi juridiskos jautājumos un valdes locekle Laura Keršule.
No 13 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām Aglonas novadā iedzīvotāju balsošanai visas tika izvirzītas otrajā kārtā. Par otrās kārtas projektiem kopumā tika saņemtas 5737 balsis.
“Vienmēr esmu atzīmējusi, ka mūsu novadā dzīvo domājoši, aktīvi cilvēki, kuri rūpējas par Aglonas novada attīstību, par aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu. Agloniešu radošās idejas ir vērstas uz novada dzīves pilnveidošanu. Šodien ir patiess prieks par agloniešiem un liela pateicība LMT komandai, jo labākie projekti drīzumā tiks īstenoti! Paldies Jums par šādu iespēju!” pateicas Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe.

Konkursa pirmajā kārtā projektus Aglonas novadā vērtēja LMT un novada pārstāvju žūrija. Par otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja novadā un interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt LMT klientiem bija iespēja balsot arī īsziņas veidā.

Šogad iespēja piedalīties projektā bija ikvienam Aglonas, Viļakas, Gulbenes, Līgatnes, Aizkraukles, Pāvilostas, Talsu un Auces novada iedzīvotājam, iedzīvotāju grupai, nevalstiskai organizācijai vai juridiskai personai, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir kādā no minētajiem novadiem.
Kopumā “LMT Latvijai” šogad tika saņemti 140 ideju pieteikumi, no kuriem otrajā kārtā tika izvirzīti 127. Savukārt 36 uzvarētājus un finansējuma saņēmējus noteica iedzīvotāju balsojums par labākajām iniciatīvām novadu attīstībai. Par otrās kārtas projektiem kopumā saņemts vairāk nekā 44 tūkst. balsu.

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši sekmējot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

Kopš 2011. gada projektu konkursa realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 145 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam LMT atvēlējis pāri par 380 tūkstošiem eiro. Iepriekš projekti realizēti 31 Latvijas pilsētā un novadā – Alūksnes novadā, Balvu novadā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Dobelē, Grobiņas novadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, Madonā, Mārupes novadā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū, Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī un Ventspils novadā.

Aglonas novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:

1.Pianīna “Kawai K-15E” iegāde Aglonas bazilikas Kora skolai

Aglonas bazilikas Kora skola 25 gadus strādā ar labiem rezultātiem, audzēkņi gūst godalgotas vietas Latvijas un starptautiskajos konkursos. Skolā mācās 56 apdāvināti bērni. Iegādājoties jaunu mūzikas instrumentu, tiks veicināta muzikālās izglītības attīstība un pieejamība novadā.
Projekta iesniedzējs: Ieva Lazdāne
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR

2.Mūsdienīga bibliotēka – mācību informācijas centrs skolā

Aglonas vidusskolas bibliotēkas telpas ir pieejamas ikvienam apmeklētājam, tai ir nozīmīga loma sabiedrības dzīvē un mūsdienīga mācību procesa organizēšanā. Bibliotēkas telpās nav pieejama datortehnika. Projekta mērķis ir iegādāties datoru, printeri, skeneri, projektoru, kā aprīkošana darba vietas. 
Projekta iesniedzējs: Valentīna Ondzule
Piešķirtais finansējums: 1998,00 EUR

3.Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir starp mums

Sociālās aprūpes centrs “Krastiņi” atbalstu sniedz personām ar garīga rakstura un fiziskiem traucējumiem. Mazkustīgs dzīvesveids veicina nespēju veikt ikdienas aktivitātes, tādēļ plānots iegādāties nūjošanas inventāru. Jauna sporta aktivitātes veida ieviešana kļūs par motivāciju piekopt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu centra iemītniekiem, darbiniekiem un apkārtējiem iedzīvotājiem.
Projekta iesniedzējs: Jūlija Urbanoviča
Piešķirtais finansējums: 690,00 EUR

 4.Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2017”

Biedrība “Neaizmirstule” ar vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupu “Velomīļi” un CSDD organizēs izbraukuma eksāmenus velotiesību iegūšanai, kā arī ikgadējos un tradicionālos velosporta svētkus “Ar veļiku pa Aglyunu 2017”. Ar plašu sabiedrības iesaisti un līdzdalību, svētki popularizēs Aglonas novadu, velotūrismu un veselīgu dzīvesveidu.
Projekta iesniedzējs: Ingūna Barkeviča
Piešķirtais finansējums: 2000,00 EUR

5.Tirgus laukuma izveidošana atpūtas kompleksā “Aglonas Alpi”

Lai ciemiņiem būtu iespēja iegādāties vietējos lauku labumus visa gada garumā, projekta ietvaros iecerēts izveidot tirgus laukumu atpūtas kompleksa teritorijā. Projektu īstenojot, vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja realizēt savas mājsaimniecības ražojumus, kā arī komunicēt un veidot savstarpējos kontaktus.
Projekta iesniedzējs: Rolands Cakuls        
Piešķirtais finansējums: 1000,00 EUR

FOTOGALERIJA.

Papildu informācija:

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
E-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
Tālr.: 29248645
E-pasts: valdis.jalinskis@lmt.l