Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LIELĀ TALKA Aglonas novadā

Iestājoties pavasarim, cilvēki steidzas sakopt  savas mājas, pagalmus un tuvāko apkārtni, lai veidotu ap sevi tīrāku vidi.  Aglonas novada pašvaldība aicina visus novada iedzīvotājus būt aktīviem, piedalīties Vislatvijas Lielajā Talkā 25. aprīlī, kas šogad norisināsies ar lozungu “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”, par godu dzejnieku Aspazijas un Raiņa jubilejas gadam. Aglonas novada LIELĀS TALKAS koordinators  ir Viktors Dimpers, tālrunis 26565118. Talkošanas sākums plkst. 9.00. Talkotājiem lūgums pašiem parūpēties par darba cimdiem un citiem nepieciešamajiem darba rīkiem. Talkas maisus varēs saņemt pie V. Dimpera talkas dienā no plkst.8:30.  Novada teritorijā talkas notiks visos pagastos. Katrā organizētajā talkas vietā ir savs atbildīgais.

Aglonas pagasts, Aglonas ciems, atbildīgais Leonīds Tarvids – 26526305.

Teritorija: atraktīvā pludmale, brāļu kapu apkārtne.

Aglonas vidusskola, atbildīgais Ilmārs Repša – 22015741.

Teritorija: pludmale, stadions, estrāde, skolas apkārtne, brāļu kapi.

Viduslatgales Profesionālā vidusskola (Jaunaglonā), atbildīgā  Sarmīte Kampāne – 26796288.

Teritorija: skolas apkārtne, parks, teritorija pie Kameņecas akmens.

Aglonas internātvidusskola (Jaunaglonā), atbildīgais Ilmārs Ivbulis – 26132836.

Teritorija: skolas apkārtne, ceļmalas Jaunaglonas ciema robežās.

Grāveru pagasts, Aina Buiniča – 26531854.

Ciemata teritorija, piegulošais ezera krasts.

Šķeltovas pagasts, Irēna Maļuhina – 65600826.

Pludmale, pagasta teritorija.

Kastuļinas pagasts, Pēteris Bekišs – 29175291.

Pludmale, ciems, brāļu kapi, autoceļu K6, K10, K8 ceļmalas.

Pašvaldībā aicina būt atsaucīgiem un piedalīties Lielajā Talkā, sakopjot un labiekārtojot savu teritoriju, savas mājas vai īpašuma apkārtni, lai mūsu dzimtā vieta būtu tīrāka un skaistāka!

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Aglonas novada domes Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv