Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LIelā Talka Aglonas novadā

Šogad Lielā Talka norisināsies 23.aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis “Latvijai BŪT zaļai!”, tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu. Lielās talkas koordinators Aglonas novadā – Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs  Viktors Dimpers, tālr. 26565118. 

Talkošanas vietas novadā

 Aglonas pagasts

1. Aglonas ciems – maisi stāvvieta pie pieturas.
Atbildīgais: Leonīds Tarvids, tālr. 26526305
Stāvvieta pie autoostas, Kultūras centra teritorija.

2. Aglonas vidusskola – maisi pie konteineriem.
Atbildīgais:  Ilmārs Repša, tālr. 22015741
Pludmale, stadions, estrāde, skolas apkārtne, brāļu kapi.

3.Aglonas internātvidusskola (Jaunaglonā) – maisi pie konteineriem.
Atbildīgais: Ilmārs Ivbulis, tālr. 26132836
Skolas teritorija.

Grāveru pagasts
Atbildīgais:  Aina Buniča, tālr. 26531854 – maisi Ezeru iela 29
Ciemata teritorija, piegulošais ezera krasts.

Šķeļtovas pagasts
Atbildīgais: Irēna Maļuhina, tālr. 65600826 – maisi darbnīcas teritorija.
Pagasta teritorija, kapsēta, pludmales.

Kastuļinas pagasts
Atbildīgais: Pēteris Bekišs, tālr. 29175291 – maisi pie pagasta katlumājas.
Pludmale, ciems,  brāļu kapi, autoceļu K6, K10, K8 ceļmalas

Novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties talkā! Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar  talkošanu, griezties pie koordinatora. 

Informāciju iesniedza: Viktors Dimpers, Aglonas novada pašvaldības Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv