Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lielās Talkas Pagalmu konkursa reģionos uzvarētāju paziņošana un vērtīgi padomi pagalmu sakopšanā

Lielās Talkas Pagalmu konkursa reģionos 2015 rezultātu paziņošana notiks jau 5.martā pulksten 17 ar unikālu iespēju vērot tiešraidi internetā Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā: http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/ 

Konkursā saņemti piecdesmit pieteikumi no visas Latvijas, atklājot daudzdzīvokļu namu pagalmu problēmas, ko iedzīvotāji saviem spēkiem vien nezin kā atrisināt – salauztie un savu laiku nokalpojušie bērnu rotaļlaukumi, neesošie soliņi vai to paliekas, sporta laukumu un atpūtas stūrīšu trūkums, aizaugušās puķu dobes un nekoptie apstādījumi, finanšu trūkums pagalmu labiekārtošanai un birokrātiskie sarežģījumi, ko rada pagalmu teritorijas zemes piederība vai topogrāfisko plānu neesamība… Pagalmu mīnusu daudz vairāk par plusiem. Jo nesakoptie un degradētie daudzdzīvokļu namu pagalmi ar padomju laika mantojuma paliekām, kuras rūsē, lūzt, bojā vidi un apdraud bērnu un jauniešu drošību, visu paaudžu iedzīvotājos radot disharmonisku sajūtu un traucē pilnvērtīgi atpūsties.

Diemžēl pagalmu sakopšana un labiekārtošana nav mūsu valsts prioritāšu sarakstā, tāpēc atkal dzimst un aug jauna paaudze, kurai nav SAVA SKAISTĀ PAGALMA, KUR SPĒLĒTIES UN DRAUDZĒTIES, bet vecākajai paaudzei mūža nogalē nav pie mājām kur iziet pasēdēt, aprunāties vai mierīgi nolūkoties uz sakoptām, ziedošām puķudobēm, kas priecētu acis un sirdi.

Lai kaut nedaudz mazināto šo daudzdzīvokļu namu pagalmu bezcerīgo atmosfēru un iedvestu iedzīvotājos ticību saviem spēkiem un tam, ka kopīgās talkās ir iespējams paveikt arī neticamo, jau sesto gadu turpinās Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustība, kas var notikt tikai pateicoties sponsoru atbalstam un profesionālu ainavu arhitektu, dārznieku vai arhitektu palīdzībai un studentu brīvprātīgai vēlmei piedalīties pagalmu projektu izstrādē, izejot visu garo ceļu no tikšanās reizēm ar iedzīvotājiem un pagalmu apsekošanas, līdz ideju uzlikšanai uz papīra, panākot vienošanos ar māju iedzīvotājiem, saskaņojot projektu būvvaldēs un citās atbildīgajās iestādēs, izvērtējot reāli paveicamos darbus un kopā ar iedzīvotājiem piedaloties talkās.

Šodien aicinām uz kopīgu tikšanos visus daudzdzīvokļu namu sakopšanas kustības aizsācējus, atbalstītājus un organizatorus – iedzīvotāju pārstāvjus, kas rakstīja pieteikumus Pagalmu konkursā, studentus no LLU, RTU, RISEBA, kas brīvprātīgi pieteikušies palīdzēt un viņu mentorus no Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības, lai pēc Pagalmu konkursa rezultātu paziņošanas, izveidotu to četru pagalmu darba grupas, kur šogad notiks Lielās Talkas organizētie sakopšanas un labiekārtošanas darbi, ļoti iespējams pat vairāku talku ietvaros.

Šogad Lielās Talkas Pagalmu konkurss tika izsludināts reģionos un saņemti aptuveni 50 daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju pieteikumi no visas Latvijas. Trīs no tiem izvēlēsies Lielās Talkas Pagalmu žūrija un paziņos konkursa noslēguma pasākumā Latvijas Pašvaldību savienībā Vecrīgā 5.marta vakarā.

Pirmoreiz Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustība notiek ar AAS Baltic „Gjensidige” atbalstu, kas aktīvi vēlas iesaistīties daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanas procesā. Pagalmu konkursā tiks izvēlēti 3 pagalmi reģionos. Savukārt viens Rīgas pagalms izvēlēts no iepriekšējo gadu konkursu pieteikumiem.

Unikāla iespēja – Latvijas Pašvaldību savienībā notiekošo Lielās Talkas Pagalmu konkursa noslēgumu būs iespēja vērot tiešraidē : http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/

Tiešraides laikā jautājumus iespējams uzdot sūtot uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Tā kā daudzdzīvokļu namu pagalmu nesakoptā un degradētā vide ir aktuāla problēma visā Latvijā, jo pagalmi visā turpina grimst pamestībā un iedzīvotāju bezcerībā, ko caurstrāvo neziņa un neticība labākām pārmaiņām, kā un par kādiem līdzekļiem tos uzlabot, kā attīrīt no padomju laika mantojuma – salauztajiem un nolietotajiem rotaļelementiem, soliņiem, šūpoļu atliekām u.c. pagalma atpūtas un sporta laukumu elementiem, Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas kustības dalībnieki pasākuma laikā sniegs vērtīgus padomus un dalīsies līdzšinējā pieredzē jau piecu gadu garumā.

Tuvojoties Lielajai Talkai 25.aprīlī aicinām iedzīvotājus, pašvaldības, namu apsaimniekotājus, uzņēmējus un dažādu nozaru profesionāļus būt aktīvākiem un meklēt sadarbības iespējas, lai sniegtu atbalstu, padomus, iepazīstinātu ar normatīvajiem aktiem, kas jāievēro pagalmu labiekārtošanā un projektu izstrādē, palīdzētu gan ar padomiem, gan materiāliem vai instrumentiem, melnzemi un augu stādiem, kopīgiem spēkiem uzlabojot publisko ārtelpu sava rajona, novada, pilsētas vai mazpilsētas lielajos un mazajos pagalmos.

Uz tikšanos un novēlam, lai vēlme uzlabot savu apkārtējo vidi nepaliktu tikai idejas līmenī, bet rastu atsaucību un vienotu iedzīvotājus kopīgās talkās un arīdzan ikdienā, iesaistot un saliedējot visas paaudzes un satuvinot kaimiņus!

Tīra Latvija sākas Tavā galvā! Tīra Pasaule – Tavā Pagalmā!

Informāciju sagatavoja: Anete Lesīte, Lielās Talkas Pagalmu sakopšanas projekta vadītāja. Mob.29123464, anete.lesite@gmail.com, pagalmi@talkas.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv