Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lielā Talka Aglonas novadā

Lielā Talka ir tradicionāls vides pasākums Latvijā, kas tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. Šogad Lielās Talkas darbos iesaistījās visu pagastu iedzīvotāji. Daudzi iedzīvotāji sakopa savu māju apkārtnes jau iepriekš, lai tieši talkas dienā varētu pastrādāt pie ciemata publisko vietu sakārtošanas.


Grāveru pagastā  tika sakopta ciemata teritorija, piegulošais ezera krasts. Šķeļtovas pagastā talcinieki aktīvi darbojās visa pagasta teritorijā, īpaši tika sakārtota publiska pludmale un kapsētas teritorija.
Kastuļinas pagastā iedzīvotāji sakārtoja ciemata centru, pludmali, Brāļu kapu teritoriju, pagasta autoceļu malas. Aglonas pagastā tika sakārtotas vairākas teritorijas: pie garāžām, atpūtas vieta pie Aglonas autoostas un sporta stadiona teritorija pie Aglonas vidusskolas. Paldies visiem talkotājiem, kuri palīdzēja sakopt kaut nelielu sava dzimtā pagasta stūrīti, kas noteikti kļūs vēl zaļāks! Fotogalerijā izmantotas I.Platonovas, S.Klusas, T.Komares foto. FOTOGALERIJA.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv