Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lieldienu svinēšana Šķeltovā

Katru gadu pavasaris atnāk ar svaigu zaļumu, ziediem, siltu saulīti un putnu vīterošanu, sev līdzi atnesdams gaismas svētkus – Lieldienas. Šis ir laiks, kad daba mums pamāca – dzīve var būt smaidīgāka un gaišāka. Pavasaris ir klāt! Kaut gan ziema ir viltīga un nemaz tik viegli nepadodas, mēdz arī ik pa brīdim ar mums dzīt jokus, uzsūtot pa kādam sniega mākonim. Bet tā mūs nenobiedēs, jo mēs – šķeltovieši, Lieldienās ziemā iztērēto spēku atjaunojām piedaloties dažādās Lieldienolu atrakcijās un pavasara saules starus modinājām ar akordeona taustiņu maģiskajām skaņām, flautas dzidro mūziku, jautrajiem deju soļiem un atraktīvajām ainiņām iz dzīves. Skatītāju pilnajā zālē klātesošajiem neizpalika gan pārdomu brīži, akcentējot svarīgāko mūsu dzīvē, gan jautrības mirkļi ļaujot vaļu smieklu jūrai. Liels paldies visiem, kuri uzstājās: Dainai – flautas spēle, akordeonistei Viktorijai, Brigitai Madelānei, šķeltoviešiem – mazajiem dejotājiem (vad. A. Leikuma), vokālajam ansamblim (vad. A. Bižāns), jaunizveidotajam amatierteātrim (vad. V. Jankeviča) un visiem pārējiem, kas atnāca pabūt ar mums kopā un baudīt svētku vakara gaisotni. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza: Astrīda Leikuma, Šķeltovas TN direktore

 Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv