Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Līgo regate Aglonā!

Aglonas Līgo regates
N O L I K U M S

1.Mērķis un uzdevumi.
Mērķis popularizēt sportiskās aktivitātes Aglonas novadā. Iesaistīt Aglonas novada iedzīvotājus sporta pasākumos. Turpināt sportiska dzīves veida reklamēšanu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs.

2.Vieta un laiks.
Līgo regate notiek Aglonā, Cirīša ezera pludmalē 2014. gada 23. jūnijā, sākums plkst. 13.00.

3.Sacensību noteikumi un kārtība.
Komandā piedalās 3 dalībnieki, no kuriem divi ir airētāji, viens stūrmanis. Jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai ar pieaugušo līdzdalību. Dalībnieki par savu veselības stāvokli atbild personīgi.
Komandas izlozes kārtībā tiek sadalītas pa divi, un tādā secībā piedalās sacensībās.
Regates beigās, alus dzeršanas konkurss uz laiku.

4.Uzvarētāju noteikšana.
Katra komanda veic iezīmētu distanci ar laivu. Uzvar komanda, kura distanci veic ar labāko laiku.

5.Apbalvošana.
Pirmo trīs vietu komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar balvām, medaļām un kausiem.

6.Uzņemšanas noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā, sedz paši dalībnieki. Apbalvošanas, sporta inventāra nomu un iegādi sedz sacensību rīkotāji.

7.Pieteikšanās.

Sacensībām dalībnieki piesakās sacensību dienā, līdz plkst. 12.45.
Galvenais tiesnesis A. Pupics,
informācija pa telefonu: 28361938.