Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Livdānu ielas rekonstrukcija

Saturs atjaunots: 20.02.2013.

Aglonas novada dome turpina uzlabot Aglonas novada infrastruktūru. Realizējot ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) projektu “Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā” (Nr. 11-03-L32100-000228). Projekta mērķis – sakārtot un atjaunot Aglonas ciema ielu infrastruktūru iedzīvotājiem uzlabojot satiksmes organizāciju.

SIA “Līgaiši” izstrādājusi tehnisko projektu, izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai, kas noslēdzās 2012. gada decembrī. Tikai izvērtēti visi piedāvājumi un izvēlēts lētākais piedāvājums būvdarbu veikšanai – SIA “SAU”.

Projekta īstenošana sākas no 2011. gada 11. novembra līdz 2013. gada 10. novembrim.

Patreiz tiek gatavots līgums būvdarbu veikšanai, rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti 2013. gada pavasarī.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact ).