Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LLKC aicina mācīties lauksaimniecības pamatus

Latvijas Lauku Konsultāciju centra Tālākizglītības nodaļa  ir izstrādājusi profesionālās pilnveides izglītības programmu „Lauksaimniecības pamati”,  kas Latvijā noteikta kā sākotnējā lauksaimnieciskā izglītība.

Programma ir licencēta un akreditēta īstenošanai SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Krāslavas konsultāciju birojs organizē pieteikšanos apmācībām „Lauksaimniecības pamati”. Lauksaimniekiem, kuri plāno startēt projektu konkursā „Mazo saimniecību attīstība” (iepriekš  ”Daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšana – DNS”), būs nepieciešams izglītību apliecinošs dokuments par 160 stundām.
Uz apmācībām pieteikties pie novadu lauku attīstības konsultantiem, vai Krāslavas birojā, tālr. 65681102, mob. tel. 28370906 līdz 09.03.2015.
Mācību programmā var pieteikties klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību.
Kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības:
pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmu „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
dodoties lauksaimniecības darbu veikšanai Skandināvijas valstīs programmas „Lauksaimniecības pamati” apguve ir vēlama;
zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam uzsākot darbus lauksaimniecībā.

Avots: Latvijas Lauku konsultācijas centra Tālākizglītības nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv