Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

LPR administrācijas un Labklājības ministrijas pārstāvji DI projekta ietvaros apmeklē Dagdas un Aglonas novadus

 7. janvārī Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja, Deinstitucionalizācijas (DI)* projekta un Labklājības ministrijas pārstāvji apmeklēja Dagdas un Aglonas novadu. 

LPR un LM pārstāvji apmeklēja  Aglonas novadu, kur klātesot pašvaldības pārstāvjiem diskutēja par plānoto infrastruktūras objektu adrešu maiņu.

* – Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv