Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

LPR iepazīstinās ar plānoto atbalstu uzņēmējiem grantu veidā

2021. gada 24. martā Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina piedalīties tiešsaistes pasākumā par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” piedāvātajām atbalsta iespējām, kur LPR sniegs ieskatu plānotajā atbalstā Latgales reģiona uzņēmējiem.

Iepriekšminētās programmas atklātu projektu konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” organizēs Latgales plānošanas reģions, un uzņēmējiem būs iespēja saņemt atbalstu grantu veidā, īstenojot jaunas biznesa idejas un radot darba vietas Latgales reģionā.  Minētais atbalsts turpinās Rīcības plāna Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu.

Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne uzsver, “Pateicoties EEZ grantam, Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstībā un nodarbinātības veicināšanā tiks investēts vairāk nekā pusmiljons EUR. Projektu konkurss tiks izsludināts tuvākajā laikā un dos lielu priekšrocību Latgales reģiona uzņēmējiem īstenot savus projektus brīdī, kad citi fondu līdzfinansēti pasākumi nav pieejami. Kaut arī vienam projektam pieejamais finansējums nav liels, tomēr augstais atbalsta līdzfinansējums to padara ļoti pievilcīgu mazajiem komersantiem. Vēlamies īpaši pateikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sadarbību grantu shēmas sagatavošanā.
Projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam varēs pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.
Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 EUR un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000 līdz 10 000 EUR. Līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projektu konkursu plānots izsludināt 2021. gada aprīlī. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021. gada beigās un to īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.
EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklāšanas pasākumā Latgales plānošanas reģiona speciālisti plašāk iepazīstinās par projektu konkursa un atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Pasākumu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un reģistrēšanās dalībai pasākumā ir atvērta līdz 22. martam saitē: lpr.gov.lv

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eegrants.lv

Avots: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv