Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LPS darba vizīte Aglonā

12. janvārī Aglonas novada pašvaldībā darba vizītē bija ieradušies  Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, lai tiktos ar domes priekšsēdētāju un darbiniekiem.

 

 

 

Vizītes laikā LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomnieki – Sniedze Sproģe, lauku attīstības jautājumos, Aino Salmiņš, tehnisko problēmu jautājumos un Zane Dūze, ārējo sakaru jautājumos – pārrunāja zemes apsaimniekošanas un komunālās saimniecības jautājumus, neatrisinātos pašvaldību sadarbības problēmjautājumus ar AS Latvenergo. Tika sniegta informācija par ceļu mērķdotācijām, jaunā Būvniecības likuma izstrādes gaitu,  par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pēc krīzes situācijām, par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, kā arī par ES struktūrfondu atbalstāmām prioritātēm un citiem aktuāliem jautājumiem, Latvijas Pašvaldību savienības īstenojamiem projektiem, kā arī par starptautiskajām sadarbības iespējām pašvaldībām. Pēcpusdienā LPS pārstāvjiem bija iespēja klātienē iepazīties ar veiksmīgāko projekta rezultātu – Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centru.

Savukārt LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa savas vizītes laikā  Aglonā tikās  ar pašvaldību speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm, kuras ir sociālā riska zonā. Galvenais diskusiju jautājums  bija par starpinstitucionālās sistēmas pilnveidošanu un spēju palīdzēt bērniem, jauniešiem un sociālā riska ģimenēm problēmsituācijās.