Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

LSKJ apmācību finišs!

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne organizēja LSKJ vienaudžu izglītotāju apmācību ciklu “Nākotnes akadēmija” Rīgā, 2014. gada 1. marts – 1. jūnijs (kopā 56 stundas).

Šajā laika posmā mēs apguvām šādas tēmas:

  • Vardarbība un diskriminācija
  • Veselība un drošība
  • Pirmā palīdzība
  • Izglītojošo nodarbību plānošana un realizācija
  • Bērnu, pusaudžu un jauniešu vecumposmu īpatnības

Katra diena, nodarbība, kuru pavadījām kopā ar “Nākotnes akadēmijas” dalībniekiem, bija interesanta, jo mēs visi turp devāmies ar vienu mērķi, vienu domu – pilnveidot sevi un ar iegūtajām zināšanām dalīties ar citiem. Katru reizi, dodoties turp, jutos ļoti gaidīta, jo pirms katras apmācību reizes mums tika izsūtīti e-pasti ar mācību materiāliem un informāciju par dienas gaitu, nakšņošanu, ēdināšanu. Ierodoties, mēs kopā draudzīgi iemalkojām tēju, kafiju un kādu našķi, ko paši bijām sarūpējuši.

Vēlāk devāmies uz nodarbību zāli, kur visi cītīgi klausījāmies pasniedzēju stāstītajā, piefiksējām svarīgāko un aktīvi līdzdarbojāmies dažādās aktivitātēs.

Man personīgi ļoti saistoša bija nodarbība par pirmo palīdzību, jo sākumā bija ļoti daudz teorijas, bet vēlāk jaunās zināšanas varējām izmēģināt praktiski (sirds masāža, elpināšana, ķiveres noņemšana cietušajam, stabilā sānu guļa, amputāta saglabāšana, traumēta apakšdelma iesiešana trijstūrveida lakatiņā un vēl citas dažādas situācijas).
Šīs dienas, kuras pavadīju ar citiem jauniešiem, es atceros ar prieku, jo visi kopā mēs radījām pozitīvu gaisotni, nokaņu LSKJ telpās.
1. jūnija rītā plkst. 10:00 mēs ieradāmies kārtot eksāmenu. Tas sastāvēja no 2 daļām: 1. daļa – 30 teorētiskie testa jautājumi par visām apgūtajām tēmām, 2. daļa – izlozējām 2 jautājumus uz kuriem jāatbild mutiski: 1. jautājums par pirmo palīdzību, bet 2. jautājums par jebkuru citu mācīto tēmu. Kad gala pārbaudes darbs bija pabeigts, tad sekoja saviesīgā daļa, kad LSKJ pasniedzēji pasniedza apliecinājumu par sekmīgu dalību LSKJ vienaudžu izglītotāju apmācību ciklā ”Nākotnes akadēmija”.

Nobeigumā – fotogrāfēšanās, apliecinājumi, kliņģeris, tēja, kafija un milzīgs prieks pašiem par sevi.

Lieliskas sajūtas atgriežoties mājās, jo ir prieks, ka esmu papildinājusi savu zināšanu krājumu, bagāžu un noteikti dalīšos ar to, ko esmu ieguvusi ar citiem interesentiem, kuriem būs vēlme uzzināt un pilnveidot sevi par iepriekš minētajām tēmām.

Paldies visiem brīvprātīgajiem no LSK, RCK (Rīgas centra komiteja) un, protams, LSKJ.
Paldies vēlos teikt arī Aglonas novada jauniešu speciālistei Inārai Ukinai par mudinājumu piedalīties, par atbalstu un par atsaucību!

Laila Meirule