Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūdz novada biedrībām izteikt savus priekšlikumus

2015. gada 22.jūlija Aglonas novada Finanšu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums par novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikumu un pieņemts lēmums lūgt biedrībām izteikt savus priekšlikumus.

Ar nolikuma projektu var iepazīties šeit: NOLIKUMS. Lūdzam biedrībām savus priekšlikumus iesniegt personiski Aglonas novada domē vai elektroniski uz e-pastu: padome@aglona.lv līdz 2015. gada 20. septembrim.

Nevalstisko organizāciju konference ”NVO aktualitātes”, kuru rīko biedrība “Neaizmirstule”,  notiks 23.septembrī no plkst. 10.00 – 15.00 Aglonas Kultūras centrā, Somersetas iela 34, Aglona. Konferences dienas kārtība konference_programma. Pieteikties dalībai konferencē iespējams elektroniski, rakstot Inetai Valainei uz e-pastu:  neaizmirstules@inbox.lv  vai  pa tālr. 29188350.

Avots: Aglonas biedrība “Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv