Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgšana krustā – veltījums bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņai

Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Strazda informējusi, ka  Latvijas Okupācijas muzejā 7. jūnijā pulksten 17.00 režisore Dzidra Smiltēna rīkos filmas Lūgšana krustā DVD prezentāciju. Filma un sarīkojums veltīti bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņai. Viens no runātājiem sarīkojumā būs Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičš. Sariikojuma plakaats

Boļeslavs Sloskāns dzimis Latgalē, bet augstāko garīgo  izglītību ieguva Pēterburgā. 1926.gadā slepeni no padomju varas pāvests viņu iesvētīja  par katoļu bīskapu. B.Sloskāns  bija viens no trim katoļu bīskapiem, kas tolaik darbojās PSRS. Drīz pēc iesvētīšanas padomju vara viņu apcietināja un vārdzināja cietumos līdz 1933. gadam,  kad atbildot uz Vatikāna un Latvijas valdības prasībām, PSRS valdība bīskapu iemainīja Latvijai  pret padomju spiegu. Savukārt vācu okupācijas vara B. Sloskānu  un vēl citus augstus baznīcas kalpotājus 1944.gadā izveda trimdā uz Vāciju. Tur bīskaps Sloskāns sniedza lielu atbalstu studējošiem latviešu bēgļu jauniešiem. Bīskaps miris 1981. gadā Beļģijā. 1993. gadā  viņa mirstīgās atliekas tika pārvestas uz Latviju un pārapbedītas Aglonas bazilikas kriptā.
Aicinām apmeklēt sarīkojumu, kas sola sniegt jaunas zināšanas par Latvijas vēstures dažādajiem aspektiem! Režisore visiem klātesošajiem dāvinās filmas DVD ierakstu.