Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgšanu brokastis Līvānos

Viduslatgales pārnovadu fonda otrās Lūgšanu brokastis  pulcināja Līvānos vairāk kā 150 dalībniekus. Pasākuma laikā tika saziedoti 2840 eiro. Par šo naudu Aglonas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novados tiks rīkoti pasākumi, kuru laikā teiksim paldies senioriem , kas savu mūžu veltījuši darbam.

Ar  Daiņa Skuteļa uzstāšanos Līvānu novada Kultūras centrā tika atklātas Lūgšanu brokastis. Tajās piedalījās pārstāvji no visa bijušā Preiļu rajona – Līvānu, Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu novadiem. Lūgšanu brokastis tiek organizētas, lai dažādu jomu pārstāvji tiktos pie viena galda, iepazītos, sadraudzētos un gūtu garīgu spēku. Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Valija Vaivode stāsta: „Ikdienā mēs ļoti steidzamies, mūsu dzīve ir ļoti steidzīga. Mēs paejam cilvēkiem garām, pasakām labdien, kā tev iet, man iet labi vai ne tik labi. Tas ir arī viss. Šīs Lūgšanu brokastis ir mirklis, lai apstātos, lai apsēstos un ieraudzītu to cilvēku, kas sēž mums blakus, kas sēž mums pretī, lai aprunātos un iepazītos. Varbūt pēc šī pasākuma cilvēki izvērtēs tās vērtības, kas dzīvē ir.” Lūgšanu brokastu laikā gan garīdznieki, gan pašvaldību pārstāvji, gan citi iedzīvotāji runāja par Dievu, darba tikumu, līdzjūtību, izpalīdzību un citām vērtībām. Tomēr Lūgšanu brokastis notiek ne tikai tādēļ, lai cilvēki apzinātos garīgo vērtību nozīmi, bet arī tādēļ, lai sniegtu reālu palīdzību līdzcilvēkiem. Līvānu katoļu draudzes priesteris Juris Zarāns stāsta: „Lūgšanu brokastu būtība ir labdarība, jo mēs sanākam kopā un veicam ziedojumu, kas ir veltīts konkrētam mērķim. Šoreiz Lūgšanu brokastu tēma ir darbs, mūžs veltīts darbam. Mērķis ir atbalstīt cilvēkus, kas ir visu mūžu strādājuši un veltījuši sevi darbam. Ziedojumus, kas tiks savākti, organizatori veltīs šim mērķim.” Pasākuma laikā Lūgšanu brokastu dalībnieki saziedoja aptuveni 2840 eiro, no kuriem daļa paredzēta, lai segtu brokastu izdevumus, bet pārējā summa tiks veltīta senioriem, kuri visu mūžu veltījuši savus spēkus darbam un devuši lielu ieguldījumu sava pagasta vai novada attīstībā. Valija Vaivode skaidro: „Nav svarīgi, kādā profesijā viņš ir strādājis un kur – laukos vai pilsētā, ofisā vai fermā. Mēs katrā novadā rīkosim šiem cilvēkiem, pateicības pasākumus. Tie gan būs tikai nākamajā gadā, jo šis gads drīz beigsies un tagad tāpat ir daudz pasākumu, bet nākamajā gadā mēs kopā ar pašvaldībām un sociālajiem darbiniekiem izvērtēsim iespējas un tad aicināsim šos cilvēkus uz pasākumiem.” Lūgšanu brokastis aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952.gadā, kad vadītāji saprata, ka tikai labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Arī Latvijā ir iedibināta tradīcija rīkot Lūgšanu brokastis. Tās notiek, piemēram, Jēkabpilī, Jelgavā, Talsos, Kandavā, Kuldīgā un citviet. Līvānos šīs bija pirmās Lūgšanu brokastis. Pērn Viduslatgales pārnovadu fonds šo pasākumu organizēja Preiļos. Fotogalerija.

Vidusdaugavas TV video:

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv