Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

  Dvēseles, kas ir vienotas Jēzū, nekad nešķiras. Lai satiktos, viņu rīcībā vienmēr ir atmiņas un cerība. 1. – 8.novembris kristīgajā baznīcā ir lūgšanu nedēļa par mirušajiem. Lūgšana izriet no ticības un pieder pie labajiem darbiem.

 

 

Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis: „Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst veltīt tikai mirušo nodomā, ja

- laikā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās;

- visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu “Tēvs mūsu… “ un “Es ticu…”

Aglonas bazilikā no 1. līdz 8. novembrim katru vakaru pēc Sv. Mises notiks aizlūgums par mirušajiem”.

1. novembrī

plkst.7.00. Sv.Mise
plkst. 12.00 Visu Svēto dienas Sv. Mise
plkst. 17.30 Svecīšu vakars Aglonas kapos
plkst. 18.30 Vesperes par mirušajiem Aglonas bazilikā
plkst. 19.00 Sv. Mise par mirušajiem

2. novembrī

plkst.10.00. Sv. Mise par mirušajiem
plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.
18.30 Vesperes par mirušajiem
19.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.

8. novembrī
Lūgšanu nedēļas par mirušajiem noslēgums
Plkst. 19.00 Aglonas bazilikā kopīgi saziedotā Sv. Mise par mirušajiem, pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.

Informāciju iesniedza: D.Abrickis

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv