Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

Starp Debesīm un zemi nav tik liela attāluma, lai spētu šķirt tos, kurus savienojusi Mīlestība.
2. – 8. novembris Katoliskajā Baznīcā ir lūgšanu nedēļa par mirušajiem. Lūgšana izriet no ticības un pieder pie labajiem darbiem.

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst veltīt tikai mirušo nodomā, ja:
- laikā no 2. līdz 8. novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai domās;
- visu ticīgo mirušo piemiņas dienā dievbijīgi apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Kunga lūgšanu “Tēvs mūsu… “ un “Es ticu…”.
Aglonas bazilikā no 2. līdz 8. novembrim katru vakaru pēc Sv. Mises notiks aizlūgums par mirušajiem.
31. oktobris, sestdiena
17.30 Svecīšu vakars Aglonas kapos
1. novembris, svētdiena Visu Svēto diena, obligātās svinības
10.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
18.30 II Vesperes
19.00 Sv. Mise
2. novembris, pirmdiena Visu ticīgo mirušo piemiņas diena
07.00 Sv. Mise par mirušajiem
12.00 Sv. Mise par mirušajiem, aizlūguma procesija
18.30 Vesperes par mirušajiem
19.00 Sv. Mise par mirušajiem, aizlūguma procesija
8. novembris, svētdiena Lūgšanu nedēļas par mirušajiem noslēgums
10.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
18.30 II Vesperes
19.00 Kopīgi saziedotā Sv. Mise par mirušajiem, aizlūguma procesija

Svecīšu vakari Aglonas draudzes kapos:
16.oktobrī plkst. 15.30 Gūteņu kapos
25.oktobrī plkst. 16.00 Leitānu kapos

Informāciju iesniedza: Daumants Abrickis, Aglonas bazilikas prāvests