Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgšanu nedēļa par mirušajiem

Mūsu dzīve salīdzināma ar lapas dzīvi koka zarā. Piedzimstot uzplaukstam, taču aizejot aizsaulē, nokrītam kā lapa, bet Dzīves kokā paliekošajiem ir jālūdzas par aizgājējiem.
Lūgšana izriet no ticības un pieder pie labajiem darbiem, nes upuri par mirušo dvēselēm. 1. – 8.novembris kristīgajā baznīcā ir lūgšanu nedēļa par mirušajiem.
Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis: „Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst veltīt tikai mirušo nodomā, ja laika posmā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) mirušo tuvinieki un visi ticīgie dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem, kaut vai tikai savās domās. Aglonas bazilikā no 2. līdz 8. novembrim katru vakaru pēc Sv.Mises notiks aizlūgums par mirušajiem”.

2. novembrī
Aglonas bazilikā Sv. Mise plkst.7.00
12.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.
17.30 Svecīšu vakars Aglonas kapos
18.30 Vesperes par mirušajiem
19.00 Sv. Mise par mirušajiem un pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.

8. novembrī
Lūgšanu nedēļas par mirušajiem noslēgums
Plkst. 19.00 Aglonas bazilikā saliktā Sv. Mise par mirušajiem, pēc dievkalpojuma aizlūguma procesija.

Lūgšanas un upuri par mirušo dvēselēm palīdz, lai Dievs viņām būtu žēlīgāks, nekā tās pelnījušas par saviem grēkiem. Lūdzoties tiek ievērots tēvutēvu mantojums – aizlūgt par Mūžībā aizsauktajiem.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv