Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Lūgums suņu īpašniekiem

Sakarā ar to, ka kārtējo reizi klaiņojošie suņi apdraud cilvēku drošību, un vairākās piemājas saimniecībās suņi saplosījuši vistas, Aglonas novada dome atgādina, ka suņu īpašniekiem ir jāievēro Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” prasības.
Ja šīs prasības netiks ievērotas, dzīvnieku īpašnieki tiks saukti pie administratīvās atbildības. Aicinām suņu īpašniekus būt saprotošiem un atsaucīgiem, lūgums suņus turēt piesietus, pretējā gadījumā pašvaldība būs spiesta izsaukt arī suņu ķērājus.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv