Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mācības apkures iekārtu operatoriem

Mācību centrs “EVA-93” aicina piedalīties rīkotajos ikgadējos kursos “Apkures iekārtu operators”- apmācība vai ikgadējā pāratestācija un apmācība vai pāratestācija “A” grupai elektrodrošībā.

Ikgadējā pāratestācija:

Aglonā – 26.septembrī plkst. 9.oo – Somersetas ielā 34 (Aglonas KC telpās).

Apmācība no jauna:

Aglonā – sākums 26.septembrī 2012.gada Somersetas ielā 34 (Aglonas KC telpās).

Pēc kursu beigšanas un eksāmena nokārtošanas klausītāji saņems apliecību par apmācību, vai arī talonu par ikgadējo zināšanu pārbaudi.

Kursu klausītājiem izsniedz metodiskos materiālus.

Līdzi jāņem 1(viena) fotokartiņa tiem, kuri mācīsies pirmo reizi.

Apmaksa skaidrā naudā (saņemot stingrās uzskaites kvīti) vai ar pārskaitījumu, līdzi ņemot uzņēmuma rekvizītus rēķina uzrakstīšanai:

ikgadējā pāratestācija 14,52 Ls (12,00 + PVN 21% 2,52 Ls);

apmācība no jauna 35,09 Ls (29,- + PVN 21% 6,09 Ls).