Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mācības pieaugušajiem Aglonas vidusskolā

Oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Neformālās izglītības programmas tiks īstenotas Aglonas vidusskolā.

Neformālās izglītības programmas

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:

  •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  •   ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  •   vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

*pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
*kvalificēti strādnieki un amatnieki
*iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
*vienkāršajās profesijās strādājošie
*vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”
*bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS

  •   asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

Iesniedzamie dokumenti:

  •  aizpildīta pieteikuma veidlapa:       WORD     PDF
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:
Aglonas vidusskola, Daugavpils iela 6., 101. kabinetā pirmdien, otrdien, 8.00-16.30; trešdien, ceturtdien 8.00 -18.00,  101. kab.
Tālrunis un e- pasts uzziņām:22168040; putaneingrida@inbox.lv

 

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv