Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mācību gada ieskaņa

2013. gada 31. augustā Aglonas bazilikas Kora skola aicina audzēkņus un vecākus uz 2013./2014. mācību gada ieskaņas svinīgo pasākumu:
♪ plkst. 12.00 sv. Mise bazilikā
♪ plkst. 13.00 tikšanās ar skolotājiem AB Baltajā zālē

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv