Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mācību prakses lauksaimniecībā

Agroverde Baltics jauniešiem/jaunietēm piedāvā iespējas 2012.gadā piedalīties lauksaimniecības mācību praksēs dažādās pasaules valstīs un programmās (piedavatas_progammas_2012). Programmās var piedalīties vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Galvenais nosacījums ir saikne ar lauksaimniecību, t.i., izglītība un praktiskā darba pieredze. Visas pārējas prasības un nosacījumi aprakstīti mājas lapā -  www.agroverdebaltics.lv Jautājumu un neskaidrību gadījumā: e-pasts -  agroverdebaltics@aplolo.lv;  tālrunis – 67372187