Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mainīti pakalpojumu izcenojumi

Aglonas novada domes 2016.gada  24. marta sēdē  (Protokols Nr.5  § 6)  tika apstiprināts  pašvaldības īpašumā esošo Belarus un MTZ markas traktoru pakalpojumu izcenojums. 


Lēmums par maksas pakalpojumu izcenojumiem stājās spēkā  2016. gada 1. aprīlī. Aglonas novada domes 2016.gada 13. janvāra lēmums  (protokola Nr. 1. & 3.) “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem” atzīts par spēku zaudējušu.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv