Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mājražošana laukos

28.02.2012. biedrība „Preiļu rajona partnerība” (Preiļi, Kooperatīva iela 6) rīko semināru – diskusiju  “Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu” – pārtikas mājražošana Latvijas laukos.

Programma

Laiks Stundu skaits Saturs Lektors Lektora paraksts
11.00 – 12.00 1 Informācija par plānotajām aktivitātēm un attiecināmajām izmaksu pozīcijām, laika plānojums

Iesniedzamie dokumentu apskats un to sagatavošanas nosacījumi, termiņi

Daiga Gargurne
Biedrība “SATEKA” koordinatore,
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas finanšu vadītāja
 
12.00-  12.20   Kafijas pauze    
12.20– 14.20 2 Projekta iesnieguma aizpildīšanas praktiskā daļa Daiga Gargurne
Biedrība “SATEKA” koordinatore,
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas finanšu vadītāja
 
14.20 – 14.40   Kafijas pauze    
14.40 – 15.40 1 Cenu aptaujas (iepirkuma) dokumentācijas sagatavošana un kvalitatīva veikšanas nosacījumi Daiga Gargurne
Biedrība “SATEKA” koordinatore,
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas finanšu vadītāja
 
15.40 – 17.40 2 Jautājumi, diskusijas Daiga Gargurne
Biedrība “SATEKA” koordinatore,
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas finanšu vadītāja
 
Kopā st. 6      
   

 

Pieteikšanās līdz 27.februārim zvanot: 22026684, rakstot: preilupartneriba@inbox.lv.

Dalība: BEZMAKSAS

Semināra moderators: Aina Golubeva, LLKC Preiļu nodaļas Lauku attīstības speciāliste