Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mana dzimtā vieta – tie esam mēs paši

Kas ir Dzimtene?

Ar ko tā sākas?

Tā sākas ar ģimeni…

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā 2011. gada 17. novembrī uz otro pasākumu „ Ar gaišu domu…”, kas šoreiz bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai, ieradās kupls skaits vecāku ar saviem bērniem, mājas lapas lasītājus informē Aglonas novada interešu izglītības koordinatore Karina Stivriņa.

Pasākuma sākumā visi kopā atbildējām uz tik vienkāršu, bet tomēr sarežģītu jautājumu „Kāpēc mēs mīlam savu dzimto vietu?”

Pārsteidzoši patiesas un vienkāršas bija mūsu bērnu atbildes:

„Es ļoti mīlu savu Dzimteni! Jo es šeit dzīvoju un šeit ir jauki. Šeit nav ne karu, ne plūdu. Es mīlu vietu, kur dzīvoju – Aglonu”;

,„Es mīlu savu Dzimteni, jo šeit ir mana skola. Man patīk Latvijas daba un mana māja”;

„Īpaši es mīlu savu dzimto vietu – Aglonu”;

„Es mīlu savu dzimto vietu, jo šeit ir skaists ezers”;

„Es mīlu Aglonu, jo šeit ir bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs! ”

„Es mīlu savu Dzimteni, tāpēc ka šeit dzīvo mamma, tētis, brālis un vecmāmiņa, kā arī manas māsīcas. Es viņas mīlu.”

„Es mīlu savu Dzimteni, jo šeit man ir daudz draugu. Latvijā nav dabas katastrofu”;

„Es mīlu savu Dzimteni, jo šeit dzīvo  mana ģimene.”

 

 

 

 

 

Bērnu teiktais liek mums aizdomāties par to, kāpēc bērna acis ir redzīgākas, saskatot skaisto, un viņu sirsniņas atvērtākas, sajūtot prieku.

Kopīgi noskatoties prezentāciju, bērni un vecāki sajuta to saules siltumu, kuru tā sniedz, kad koši iemirdzas visi saules stari, aizdomājoties par savu ģimenes, savas dzimtenes nākotni.

Video klipos redzētais apstiprināja bērnu teikto, ka mūsu Latvija ir patiesi skaista, interesanta, saistoša zeme.

Kopīgas spēles, latviešu rotaļas un tautu dejas pasākumā radīja aizrautības un prieka gaisotni.

Paldies vecākiem par atzinīgi novērtēto pasākumu!

Es novēlu pieaugušajiem pārņemt to lepnumu, kurš ir bērnos par savu dzimto pusi un Latviju!