Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Margaritai Stārastei – 101

Janvāra nogalē Aglonas vidusskolas sākumskolas skolotāji aicināja visus Aglonas novada skolu sākumskolas skolēnus piedalīties konkursā, kas veltīts Margaritas Stārastes 101. dzimšanas dienai. Skolēniem tika piedāvāts paspēlēt uzdevumu paslēpes – „Krustvārdu mīkla”, „Pasaku varoņu paslēpes”, „Peļu paslēpes”, „Dzejoļa paslēpes” un „Zvaigznītes paslēpes”. Divu nedēļu laikā skolēni patstāvīgi savā brīvajā laikā pildīja dotos uzdevumus pēc izvēles atbilstoši katra spējām un prasmēm.

2. februārī, Margaritas Stārastes dzimšanas dienā, Aglonas vidusskolā notika noslēguma pasākums. Skolēni tika aicināti uzspēlēt „Pārtapšanas paslēpes” – saģērbties uz pasākumu kā M. Stārastes pasaku varoņi. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties pēc M. Stārastes pasaku motīviem uzņemtās multfilmas. Notika arī uzvarētāju apbalvošana. Viņi saņēma diplomus un piemiņas balvas.

Pavisam konkursā piedalījās 29 skolēni no Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Grāveru pamatskolas un Priežmalas pamatskolas.

Paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājām – Ingai Gribuškai un Anitai Muižniecei (AKĢ), Inesei Eglei un Ilonai Ivanovai (Grāveru pamatskola), Lijai Eglei (Priežmalas pamatskola), Ritai Ivbulei, Vijai Kovaļkovai, Valentīnai Melderei un Tatjanai Vītolai (Aglonas vidusskola) par atsaucību, radošumu un zinātkāri! Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza Aglonas vidusskolas skolotāja Rita Ivbule

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv