Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mārītei Mežiniecei Sandras Kalnietes balva

19.decembrī, Latviešu Biedrības namā svinīgā pasākumā notika Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes iedibinātā konkursa «Atdzimt no pelniem» uzvarētāju apbalvošana, kuru vidū bija arī mūsu novadniece Mārīte Mežiniece.

„Šī balva radās, jo vēlējos pateikt paldies sievietēm uzņēmējām Latvijā, kuras izveido savus uzņēmumus, gādā par ģimeni, iztur likteņa triecienus un traģēdijas, bet atrod spēku turpināt. Tiekoties ar balvas pretendentēm viņu uzņēmumos vai mājās, es ar gandarījumu pārliecinājos, ka īstā Latvija nav tā, kas vaimanā. Īstā Latvija ir tā, kas var,” uzsvērusi Sandra Kalniete.

Šogad „Atdzimt no pelniem” bija pieteiktas 35 sievietes uzņēmējas, žūrija, izvērtējot pretendentu sasniegumus, noteica 17 labākās. Mārīti Mežinieci Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” ieteica kā uzņēmēju, kā sabiedrisko darbinieci, kā sievieti, kura spējusi tikt pāri dzīves grūtībām, kurā ir gribasspēks un mīlestība pret citiem, vēlme palīdzēt.

Konkursa dalībnieces sveica Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. „Latvijā sievietes ar savu sīkstumu un gudrību spēj iedvesmot panākumiem savus vīrus un bērnus, un arī palīdz Latvijai veidot ekonomisko izaugsmi un labklājību. Labākā pieredze ir veidojusies, analizējot kļūdas – tikai no veiksmēm vien nav iespējams iegūt tālākajai attīstībai nepieciešamo rūdījumu. Tas vērojams arī Latvijas attīstībā – pēc trekno gadu gāzēšanas līdz grīdai esam cīnījušies ar krīzi, un šobrīd sabiedrībā ir pietiekama izpratne par ilgtspējīgu izaugsmi. Zinu, ka katrai no jums ir savs stāsts par to, kā esat cīnījušās ar grūtībām, taču jums kopīga ir spēja tām nepadoties. Tā arī ir īpašība, kas raksturo Latviju kopumā. Valsts galvenais balsts ir atbildīgās, talantīgās sievietes, kuras iedzīvina mūsu tautas vērtības savās ģimenēs un savus bērnus audzina par mūsu valsts patriotiem,” teicis V.Dombrovskis.

Konkursa dalībniecēm savas simpātiju balvas pasniedza žūrijas locekles biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja Aiva Vīksna, Iecavas sieviešu kluba “Liepas” valdes priekšsēdētāja Agita Hauka, Latvijas Lauku sieviešu apvienības padomes priekšsēdētāja Rasma Freimane un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Konkursa pirmās vietas ieguvēja cēsiniece Biruta Mežale saņēma mākslinieces Andas Poikānes izgatavoto porcelānā veidoto balvu «Atdzimt no pelniem», kā arī 1000 latu naudas prēmiju. Mārīte Mežiniece un vēl 16 pretendentes, kuras konkursā ieguva  lielāko punktu skaitu, pēc S.Kalnietes uzaicinājuma dosies uz Briseli iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.

2010.gadā  galveno balvu «Atdzimt no pelniem» saņēma  SIA «Aglonas maize» direktore un Maizes muzeja izveidotāja Vija Ancāne, kuras kandidatūru konkursam arī izvirzīja Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule”. Savukārt 2011.gadā balvu ieguva aitkopības kooperatīva «Latvijas aita» valdes priekšsēdētāja Vanda Krastiņa, bet Aglonas novada Z/s „Sollomina muiža” īpašniece Inese Survilo bija sumināta labāko un veiksmīgāko konkursa pretendentu vidū.

 

Mēs apsveicam Mārīti un dalāmies ar viņu priekā, jo darbīgi cilvēki ir tas fenomens kā attīstīt savu sētu, novadu, Latviju.

Vairāk -  www.youtube.com/watch?v=hWsjXesgsRU

Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” valde