Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mazo grantu konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” kopsavilkums par 2017. gadu

Aglonas novada dome 2017. gada maija sēdē pieņēma lēmumu par mazo grantu konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” izsludināšanu. Atbilstoši nolikumam, projektu pieteikumu pieņemšana konkursam ilga līdz 2017. gada 16. jūnijam.

Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projektu pieteikumus varēja iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas darbojas Aglonas novada teritorijā, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam) – vismaz 3 cilvēku grupa, kas vēlas uzlabot dzīves vides kvalitāti Aglonas novada teritorijā. Viena projektu grupa varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Konkursa ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas labiekārtošana, remonts, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana. Projektu varēja īstenot no 2017. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim. Aglonas novada domes piešķirtais kopējais finansējums konkursam 2000,00 EUR.

Konkursam tika iesniegti 6 projekta pieteikumi: 5 pieteikumus iesniedza iniciatīvas grupas, 1- Aglonas novada biedrība. Kopējais pretendentu pieprasītais finansējums ir 3000,00 EUR. Projekta pieteikumu vērtēšanai tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija, kuru vadīja komisijas priekšsēdētāja Māra Ušacka. Komisija iepazinās ar projektu pieteikumiem, izvērtēja projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un cik ilgu laiku katrs projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Komisija noskaidroja projektu atbalstītāju un potenciālo “labuma guvēju” skaitu iedzīvotāju vidū. Izvērtēšanas sēdē tika konstatēts, ka 2 projekta pieteikumi neatbilst 2017. gada konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem. Komisija nolēma atbalstīt 4 projektus. Biedrība “Neaizmirstule” īstenoja projektu “Seno prasmju mūsdienīgums”, kur tika organizētas 5 seno prasmju skoliņas “Radi pats” nodarbības ar mērķi sniegt zināšanas un prasmes seno amatu pielietošanai mūsdienās. Nodarbības notika sveču gatavošanā, mezglošanā, dekoru ar etnogrāfiskajām zīmēm, latvāņu stabuļu un skalu trauku gatavošanā.

Iniciatīvas grupa “Velomīļi” organizēja pasākumu “Ar veļiku pa Aglyunu”, kur piedalījās ap 200 sacensību dalībnieku, brīvprātīgo darbu veica apmēram 30 brīvprātīgie jaunieši un pieaugušie, līdzjutēju, pasākuma apmeklētāju skaits kopumā sasniedza ap 500 cilvēkiem.

Iniciatīvas grupa “Mēs Grāveriem” īstenoja projektu “Kultūras pasākumu veicināšana un uzlabošana” , kura ietvaros tika organizēts pasākums Grāveru ciema 280 gada jubilejai. Pasākuma programma bija ļoti plaša, uzstājās liels pašdarbības kolektīvu skaits, paraugdemonstrējumus sniedza baikeri, naktī tika rīkots uguns šovs, katrs svētku dalībnieks saņēma piemiņas karodziņu ar svētku logotipu.

Iniciatīvas grupas “Labi visiem” projektu “Ceļa posms no ceļa Aglona- Višķi V762 1.65km līdz ciematam Meža Daukšti” īstenotāji veica ceļa sakārtošana un meža takas atpūtas vietu izveidošanu un māksliniecisku aprīkošanu, iesaistot novada iedzīvotājus, tai skaitā bērnus.

Aglonas novada dome un projekta īstenotāji ir gandarīti, ka daudz labu darbu var paveikt paši iedzīvotāji, iesaistoties un darbojoties brīvprātīgi projektā, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti novadā.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, Attīstības plānotājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv