Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mazo grantu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli – 2018” iedzīvotāju iniciatīvas īstenošana

Aglonas novada dome 2018. gada aprīļa sēdē pieņēma lēmumu par Mazo grantu konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli – 2018” izsludināšanu.


Atbilstoši nolikumam, projektu pieteikumu pieņemšana konkursam ilga līdz 2018. gada 25. maijam. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Projektu pieteikumus varēja iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas darbojas Aglonas novada teritorijā, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam). Viena projektu grupa varēja iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projektu īstenošanas laiks -  no 1. jūnija līdz 30. septembrim. Konkursa kopējais finansējums 2000,00 EUR.

Konkursam tika iesniegti 12 projekta pieteikumi: 11 pieteikumus iesniedza iniciatīvas grupas, 1- Aglonas novada biedrība. Kopējais pretendentu pieprasītais finansējums ir 5940,00 EUR. Projekta pieteikumu vērtēšanai tika izveidota konkursa vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā, komisijas priekšsēdētāja Vita Rivare. Komisija iepazinās ar projektu pieteikumiem, izvērtēja projektu aktualitāti un lietderīgumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, cik daudz un cik ilgu laiku katrs projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Komisija noskaidroja projektu atbalstītāju un potenciālo “labuma guvēju” skaitu iedzīvotāju vidū. Komisija  ieteica, gatavot projekta konkursa nolikumu nākošajiem gadiem, izvērtēt nolikumā punktu par daudzdzīvokļu koplietošanas telpu uzlabošanas pasākumiem iekļaušanu, jo šādiem projektiem grūti sasniegt maksimālo punktu skaitu  potenciālo “labuma guvēju” skaita izvērtēšanā.

Komisija  nolēma atbalstīt :

1.      Iniciatīvas grupas “Atbalsts “Draiskuļiem”” projekts “Tautas tērpa svārku kreklu iegāde Šķeltovas TN deju grupai “Draiskuļi”, SAD-1189- 500,00 EUR
2.      Iedzīvotāju grupas no Grāveriem projekts Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas elektroinstalācijas atjaunošana”, SAD- 1190- - 492,85 EUR
3.      Iniciatīvas grupas “Velomīļi” projekts “Pasākumam “Ar veļiku pa Aglyunu 2018” būt”, SAD-1097- 500,00 EUR
4.      Biedrība “Spēkavots  projekts “Bērnu krāsojamās grāmatiņas „Mana Aglona” izveidošana”” , SAD-1191- 467,90 EUR

Ar projektu īstenotājiem noslēgti līgumi par projektu īstenošanu un pašlaik notiek darbs pie aktivitāšu ieviešanas. Sīkāka informācija pie konkursa koordinatores Inetas Valaines (e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv vai pa t. 29188350).

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, konkursa koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv