Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mazo grantu konkurss iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”

Aglonas novada dome izsludina pieteikšanos mazo grantu konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”.

2016. gada 26. maijā tika apstiprināts 2016. gada mazo grantu konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”. Atbilstoši nolikumam, projektu pieteikumu pieņemšana konkursā sākas 1. jūnijā un ilgst līdz 2016. gada 15. jūnijam plkst. 16:00.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Aglonas novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.
Projektu pieteikumus var iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), kas darbojas Aglonas novada teritorijā, gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam) – vismaz 3 cilvēku grupa, kas vēlas uzlabot dzīves vides kvalitāti Aglonas novada teritorijā. Viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.
Konkursa ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas labiekārtošana, ēkas remonts, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana. Projektu īstenošanas laiks – no 1. jūlija līdz 30. septembrim.
Pašvaldības maksimālais finansējums vienam projektam, kas tiks īstenots Aglonas novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 500 EUR. Konkursa kopējais finansējums 2000.00 EUR.
Projekta pieteikums aizlīmētā aploksnē jāiesniedz Aglonas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304) ar norādi „Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam „Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukumu un kontaktinformāciju.
Informācija par projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumiem, konkursa nolikums,

projekta pieteikuma veidlapa ,   pieteikuma_veidlapa WORD

atskaite , atskaite WORD_2016

vērtēšanas kritēriji, kā arī cita aktuāla informācija ir pieejama arī Aglonas novada domē, kontaktpersona – Attīstības plānotāja Ineta Valaine (tālrunis: 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv).

Informāciju iesniedza: Valentīna Ondzule, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv