Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mazo grantu projekti “Iedzīvotāji veido savu vidi- 2019″ ieviesti. Gaidām jaunu startu!

24. janvārī Sutru kultūras nama saimnieču viesmīlīgi uzņemti, atskatījāmies uz 2019. gada Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” īstenotajām iedzīvotāju iecerēm. Četros novados – Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas, tika īstenoti 27 projekti, investējot 14 000 EUR pašvaldību finansējuma dažādās idejās. Projektu ieviešanu nodrošina nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Līvānu novadā tika īstenoti desmit projekti, Preiļu novadā deviņi, Aglonas novadā pieci projekti, bet Vārkavas novadā trīs projekti. Kopumā aktivitātēs tika iesaistīti 595 dalībnieki, brīvprātīgo darbu veica 109 iedzīvotāji, kopējais labumu guvēju skaits – 2282 cilvēku.
Projektos īstenotās ieceres un idejas var tematiski iedalīt vairākās grupās. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas un biedrību biedri sakopa 3 kapsētas (Sēļu, Borbaļu un Pauniņu kapus), uzsāka vērienīgu vecticībnieku baznīcas atjaunošanas darbu Rudzātu pagasta Mālkalnā, seši pašdarbības kolektīvi atjaunināja savus uzstāšanās tērpus, piecu projektu ietvaros notika radošas darbnīcas un mācību pasākumi (māla veidošana, apgleznošana, maizes cepšana, putras vārīšana, filca čību un atstarotāju šūšana, fotografēšana, ziepju gatavošana), Preiļu un Līvānu jaunieši organizēja saturīgus pasākumus visām paaudzēm, tika īstenoti krāšņi sporta pasākumi (Ghetto Games ielu futbola svētki Preiļos, velomīļu svētki Aglonā, šosejas skrējiens Līvānos). Sešos projektos tika labiekārtota teritorija, dzīvesvide: sakopta kroga māja Aizkalnē, krucifiksa apkārtne Jersikā, vizuālā pievilcība Grāveros, kāpņu telpa Vecvārkavā, izveidota baskāju taka pie Aglonas vidusskolas, atjaunināts futbola laukums Pelēčos.
Pasākumā varējām pārliecināties par pašdarbības kolektīvu varējumu un košumu – dejas mākslu demonstrēja gan Preiļu novada „Dancari”, gan Līvānu novada bērni; kā arī jaunieši no kolektīva „Daidala” un dedzīgās dejotājas no Rožupes „Rose River”.
No katra novada tika apbalvots tā projekta īstenotājs, kas sniedzis vislielāko labumu vislielākajam iedzīvotāju lokam. Līvānu novadā tāds šogad ir Līvānu novada vieglatlētikas kluba īstenotais Līvenhofas skrējiens (projekta vadītājs Andrejs Bondarevs). Tieši 2019. gadā šis skrējiens pirmais no Latvijas 10 km šosejas skrējieniem saņēma European Athletics atzinumu par augstu drošības un kvalitātes standartu ievērošanu.
Preiļu novadā atzinību izpelnījās IG „Preilieši” īstenotais projekts (projekta vadītāja Ilze Broka), jo tā rezultātā meitenes tika pie vainadziņiem un brunčiem – tādējādi kolektīvs „Dancari” varēs pilnvērtīgi startēt skatēs, pretendējot piedalīties skolēnu dziesmu un deju svētkos šovasar Rīgā.
Aglonas novadā ievērību ieguva Vijas Kudiņas izauklētais „Gūda saimineiču bīdreibas” projekts, kura ietvaros bērni un viņu ģimenes gan maizīti cepa, gan mācījās putru vārīt un ēst, tādējādi turot godā un cieņā mūsu tautas tradīcijas un pašu rokām gatavotu ēdienu kā vērtību. Kā teica Aglonas novada priekšsēdis Juris Butēvics – bez Vijas nav iedomāja Aglona.
Vārkavas novada vadītāja Anita Brakovska uzteica pilnīgi visus īstenotos projektus un neuzņēmās kādu vērtēt kā labāku, tāpēc uzmanība tika katram. Galveno balvu noteicām lozējot, to ieguva IG „Skolas 6” īstenotais kopdzīvojamās mājas kāpņu telpas kosmētiskā remonta projekts.
Pasākums izskanēja gaiši un lustīgi – Saunas pagasta folkloras kopa „Golūda” izrādīja projektā iegādātās krāsainās villaines un iesaistīja kopdziesmā, kā arī cienāja ar trauslo gardumu – kāzu rozītēm.
Bet jau martā izsludināsim Mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi” 2020. Pašvaldības ir apņēmušās atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas tādā pat apmērā. Dokumentos izmaiņas nebūs, tāpēc iedzīvotāji aicināti apsvērt, kādu labu gribat izdarīt savai kopienai, un pieteikt savu projektu granta konkursam. Informācijai līdzi sekot var gan Viduslatgales pārnovadu fonda mājaslapā www.vlpf.lv, gan novadu mājaslapās.

Informāciju iesniedza: Evija Gurgāne, Viduslatgales pārnovadu fonds valdes locekle, tālr. 28399197, vlpf@inbox.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv