Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mazo grantu projektu kokursā atbalstīti 4 Aglonas novada biedrību projekti

Lai veicinātu iedzīvotāju fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu, izmantojot iedzīvotāju privāto iniciatīvu, biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu domēm organizēja mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.  Pašvaldību iedzīvotājiem par projekta ideju un realizāciju  bija iespēja saņemt  atbalstu līdz 300,-Ls. Aglonas novada dome sniedza atbalstu 4 projektiem.

Savukārt Preiļu novada dome atbalstīja 5 projektus, Līvānu novada dome  -  6 projektus, Vārkavas novada dome – 3 projektus, Riebiņu novada dome – 5 projektus.  Novadu atbalstītie projekti – http://www.preilupartneriba.lv/index.php?i=news&id=614

 

Biedrība „Ilzas krasti” īstenos projektu  „Sporta laukums Priežmalē”.

Projekta realizācijas gaitā Kastuļinas pagastā tiks organizēta talka, lai kopīgiem spēkiem sakoptu un labiekārtotu  sporta laukumu.  Tiks uzstādīti atpūtas soliņi, atkritumu tvertnes un iegādāts jauns inventārs. Tiks atjaunotas volejbola un futbola laukumu robežas, uzstādīti tīkli. Atjaunotajā sporta laukumā paredzēts  rīkot sporta svētkus un futbola turnīrus. Laukumu varēs arī izmantot dažādu kultūras pasākumu organizēšanai.

 

Biedrības ,,Alksniena” projekts „Šķeltovas ciema teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana”.

Projekta galvenais mērķis ir labiekārtot un apzaļumot pagasta centra teritoriju, uzlabojot un atjaunojot jau esošās  puķu dobes un akmeņdārzus. Tiks veikta  soliņu rekonstrukcija un iegādāts zāles pļāvējs.  Biedrība ,,Alksniena” plāno aktīvi iesaistīties projekta aktivitāšu realizācijā, kā arī pulcēt un iesaistīt Šķeltovas ciema iedzīvotājus, veicināt ,,zaļo domāšanu”, rūpēties par apkārtējo vidi. biedriiba_alksniena

 

Biedrības   „Mēs Grāveriem”  dalībnieki četru mēnešu laikā realizēs projektu  „Dejo pats un iepriecini citus”.

Kā atzīst projekta īstenotāji,  Grāveru dejotāji ļoti gribētu  piedalīties 2013.gada  Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kas būtu kā balva par brīvdienās pavadīto laiku deju nodarbību zālē. Lai  varētu dejot Rīgā, viena no prasībām ir arī atbilstoši deju tērpi, kurus tagad varēs iegādāties projekta ietvaros. Protams, jaunie tērpi tiks izmantoti pašdarbnieku koncertos Grāveros un novadā, priecējot Aglonas novada iedzīvotājus  un arī viesus.

 

Biedrības „Neaizmirstule” projekts „Bērnu un jauniešu aktīvo spēļu laukuma izveide Aglonas novadā”, kura ietvaros tiks uzstādīta aizveramā smilšu kaste un soliņi, iegādāta kroketa spēle un ierīkots spēles laukums, iegādātas dārza spēles „Frisbijs”, „Ķeģļi”, „Izpletnis”, „Badmintons”, ierīkots „Piedzīvojumu labirints”. biedriiba_neaizmirstule