Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018” rezultāti

Saturs atjaunots: 21.05.2018.

Ir noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2018”. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.


Šogad bija īpaši liela projektu iesniedzēju aktivitāte. No visiem novadiem kopā tika saņemti 44 projektu pieteikumi - no Aglonas novada 12 pieteikumi, no Līvānu novada 16 pieteikumi, no Preiļu novada 11 pieteikumi un no Vārkavas novada tika saņemti 5 pieteikumi. Izvērtējot projektus, tika ņemta vērā projekta ideja, tās pamatotība un nozīmīgums vietējai sabiedrībai, kā arī iesniegtā pieteikuma izpildījuma kvalitāte. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja Viduslatgales pārnovadu fonda apstiprināta komisija 3 cilvēku sastāvā. Izvērtējot katra konkrētā novada projektus, vērtēšanā tika pieaicināti attiecīgā novada pašvaldības pārstāvji. Šajā gadā no visiem iesniegtajiem projektiem apstiprināti ir 26 projektu pieteikumi.

Aglonas novadā atbalstīti ir sekojoši projekti:

Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa „Jaunieši”
“Mēs – sava pagasta bērniem”

IG
“Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide”

IG “Grāveri”
„Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana”

Biedrība „Mēs Grāveriem”
„Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei”

NVO „Spēkavots”
„Radošā studija”

Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmīgi realizēt savas idejas!

Visiem pārējiem projekta iesniedzējiem sakām lielu paldies par jaukajām idejām un ieguldīto darbu pieteikumu sastādīšanā. Diemžēl, visus iesniegtos projektus atbalstīt nevarējām finansējuma trūkuma dēļ.

Avots: Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv