Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2014″ noslēguma pasākums

Saturs atjaunots: 20.01.2015.

 Nodibinājums Viduslatgales pārnovadu fonds ir pirmais kopienas fonds Latgalē, kas darbojas Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novados. Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējo kopienu izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē. 2014. gada aprīlī nodibinājums izsludināja mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2014″.  Projektus varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi vai iniciatīvas grupas, kas darbojas nosauktajos novados.  2015. gada 6. janvārī uz mazo grantu projektu konkursa noslēguma pasākumu Līvānos sabrauca daudz ciemiņu no visiem pieciem novadiem, lai pastāstītu  par veiktajiem darbiem projekta ietvaros, dalītos  ar savu pieredzi un gūtu jaunas idejas turpmākajam darbam. Pasākumu atklāja nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekle Valija Vaivode.  Viņa īsumā pastāstīja par nodibinājuma  sadarbību  ar mecenātu Borisa un Ingas Teterevu fondu, par aktualitātēm saistītām ar   iestāšanos Kopienu fondu kustībā, par  sabiedriskā labuma statusa saņemšanu, par notikušajiem pasākumiem “Labs darbs divus mūžus dzīvo”,  par akcijām  ”Iedegsim svecīti labestībai” un  ”Piepildīt sapni”, par pirmajām Lūgšanu brokastīm un daudziem citiem pasākumiem.  Mazo grantu projektu konkursam tika iesniegti 32 projekti, bet finansējumu piešķīra 22 projektiem.  Projektu realizācijas laikā tika veikti dažādi darbi: renovēti bērnu rotaļu laukumi, izveidotas trenažieru zāles, iegādāts sporta  nodarbību aprīkojums,  organizēts un novadīts pirmais pludmales sēdvolejbola  čempionāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iegādāti tautas tērpi folkloras kopai, sakoptas kapsētas un izbūvēta grodu aka, izveidots iedzīvotāju atbalsta centrs un atpūtas vietas pie daudzdzīvokļu mājām. Visvairāk projektu sagatavoja un iesniedza Līvānu novads. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne  uzsvēra, ka katras pašvaldības vērtība ir tās cilvēki, kas ir aktīvi, čakli, strādāt griboši. Viņa izteica pateicības vārdus tiem, kas aktīvi strādāja pie projektu iesniegšanas un realizēšanas: biedrībām  ”Baltā māja”,  ”Latgales tematiskie ciemi”, iedzīvotāju iniciatīvas grupai “Kustība”, Līvānu invalīdu sporta klubam “Līdzās” , dziedošajai  kopai  ”Ceiruleits” u.c.  Aglonas novadā arī ir entuziasti, kas vēlas veidot skaistu vidi, labiekārtot apkārtni, rūpēties par veselību un sportot. Mūsu novadu noslēguma pasākumā Līvānos pārstāvēja Aglonas iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Vietējie”, vecāku iniciatīvas grupa “Jaudzemu iela 2″, Grāveru biedrība “Mēs Grāveriem”,Kastuļinas  jauniešu grupa “Priežmalas aktīvisti”,  Šķeltovas pagasta biedrība  ”Alksniena”. Novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe pateicās aktīvistiem par ieguldīto darbu un novēlēja visiem arī turpmāk strādāt  radoši, neskatoties uz grūtībām, jo tikai visi kopā varam veidot sakārtotu vidi. Pasākuma gaitā klātesošos iepriecināja ar skaistiem priekšnesumiem Vārkavas   jauniešu  folkloras kopa  ”Sudobri”, Preiļu biedrības “Raduga” dejotājas, Grāveru Tautas nama deju grupa, Līvānu folkloras kopa “Ceiruleits” un skaistas dziesmas izpildītāja Gunta Gulbe-Kalvāne. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas noslēguma pasākuma fotogrāfijas.

Informāciju un foto sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv