Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mēs – Aglonas novadam

Saturs atjaunots: 2.11.2011.

Š.g. 4. maijā Aglonas KC notika koncerts, kas veltīts Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai „Mēs – Aglonas novadam”. Koncerts notika jau 5 gadu.  Šogad savu sniegumu un  talantu rādīja jaunieši no visa Aglonas novada.Šogad koncertā piedalījās:

Pirmskolas izglītības iestāde:

 • Kerija Keita Kampāne;
 • Leonards Neicenieks;
 • Megija Lukjanoviča.

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra „Cāļi”:

 • Elizabete Spalve;
 • Elmārs Stivriņš;
 • Patrīcija Reščenko.

Šķeltova:

 • Ignats Makejevs;
 • Šķeltovas jauniešu folkloras kopa;
 • Šķeltovas pamatskolas tautu deju kolektīvs.

Grāveri:

 • Grāveru 6. klases skolnieki.

Priežmale:

 • Meiteņu trio;
 • Renārs Daugavičs un Kristīne Ivanova .

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra deju pulciņi:

 • Hip – hop dejas;
 • Elektro dejas.
 • Aglonas kultūras centra zēnu koris;
 • Aglonas kultūras centra vokālais ansamblis „M.A.L.A.”;
 • Aglonas vidusskolas tautu deju kolektīvs;
 • Aglonas bazilikas kora skolas koris.

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi parādīt savu talantu plašākai auditorijai, kā arī tautas namu vadītājiem, skolotājiem par radošu ieguldījumu bērnu un jauniešu talantu attīstībā un sagatavošanu koncertam.

Fotogalerija