Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Meteņi Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē

Pilns pagalms metenīšu,
Ar kājām sanākuši.

Meteņa gudrības skaidrosim, dziedāsim, dejosim, sniega bumbas velsim un no kalna ragavās brauksim trīs dienas pēc kārtas! Lai saule ātrāk atgrieztos, Meteņos jānotiek dažādām sportiskām aktivitātēm sniegā. Arī mums bija gan Meteņa saukšana un sagaidīšana, veiklības rotaļas, sniega piku mesana merķi. Sevišķi smags bija ragaviņu vilkšanas posms – staignais sniegs lika krietni papūlēties, lai draugu aizvestu līdz finiša līnijai.Toties braukšana no kalna padevās viegli un bez pūlēm .  Kad visi laimīgi  un noguruši atgriezās bērnudārzā, tur Metenis sagaidīja ar karstu tēju un burvīgām, siltām pankūkām, kas garšoja īpaši labi. Tika pārrunāti iespaidi un secināts – šī nu gan ir viena izdevusies un priecīga diena! Paldies pirmsskolas skolotājai Dainai par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā un veiksmīgā norisē!

Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas Meteņu fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza Valentīna Mihailova, Aglonas novada PII vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv