Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai


Izsludināts atklāts projektu konkurss „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tiks atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Projektu iesniegšana no 2013.gada 28.oktobra līdz 26.novembrim.

Preses relīze

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv