Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Militārās aviācijas zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā

2015. gada  1. jūnijā  stājas spēkā  jauna zemo lidojumu sistēma, kas nosaka militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanu Latvijā. Zemo lidojumu procedūru ir apstiprinājusi valsts agentūra ,,Civilās aviācijas aģentūra” (saskaņā  ar Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 507 ,,Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību”).  Tā ir iekļauta informatīvajā  izdevumā  ,,Aeronavigācijas informācijas publikācija” (saskaņā  ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 487 ,,Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība”).

Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai militāro gaisa kuģu piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, un ir tikai viena daļa no kopējiem treniņlidojumiem**, kurus veic piloti.

Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie „augstie” lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.

Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā ir atļauts veikt tikai noteiktajās lidojumu zonās (EVR) darbadienās diennakts gaišajā laikā no plkst.8:00  līdz plkst. 18:00, nepārsniedzot trīs stundu ilgumu, un tie nedrīkst būt zemāki par 61 metru virs pārlidojamās virsmas (tas nozīmē – ne zemāk par 61 metru, piemēram, virs sakaru torņa vai kāda cita virszemes objekta) un ne augstāki par 610 metriem virs pārlidojamās virsmas. Zemie lidojumi netiek veikti virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un no 1.marta līdz 1.novembrim – virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma „Lubāna mitrājs”.

Informāciju par zemo lidojumu plāniem, norises vietām un laiku katrs Latvijas iedzīvotājs varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku interneta vietnes www.mil.lv sadaļas AKTUALITĀTES apakšdaļā PASĀKUMU KALENDĀRS vismaz mēnesi pirms to veikšanas.

Avots: Aizsardzības ministrija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv