Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Mini Ideju konkurss “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2016”

Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu Ideju laboratorija (JIL) aicina jauniešus piedalīties izsludinātajā mini ideju konkursā.  Ideju konkursa mērķis ir atbalstīt radošas un inovatīvas vietējo jauniešu iniciatīvas grupu Idejas, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un jauniešu iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Ideja var tikt īstenota VLPF darbības teritorijā – Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novadā.
Mini Ideju konkursu organizē:  Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” un Viduslatgales Jauniešu Ideju laboratorija.

 Ideju veidi:
1. Lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;
2. Sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
3. Sporta aktivitātes un pasākumi.

Pieejamais finansējums:
- vienai Idejai max summa līdz 100 EUR;
- kopējais konkursa budžets 1250 EUR.

Ideju konkursa kalendārs:
- Izsludināts: 17.03.2016.
- Projekta Idejas iesniegšana: 17.04.2016. plkst. 23.59;
- Tikšanās ar Ideju autoriem projektu īstenošanas vietās: līdz 26.04.2016.
- Rezultātu paziņošana: 26.04.2016.
- Projektu īstenošanas laiks: 1.05.2016. – 01.08.2016.
- Atskaišu iesniegšana: līdz 15.08.2016.

Noderīgi materiāli Ideju autoriem:

http://vlpf.lv/mini-ideju-konkurss/mini-ideju-konkurss-krasainas-bumbas-dod-iespeju-jauniesiem-2016

 

Informāciju iesniedza: Inese Šuksta, Viduslatgales JIL koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv